آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۰۰
اقتصادی
۴

معاون وزیر اقتصاد: ایران گرفتار ابرتورم نخواهد شد

معاون وزیر معتقد است ایران درگیر تورم های افسارگسیخته نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی دهقان دهنوی با خطای فاحش خواندن مقایسه اقتصاد کشور با اقتصادهایی که در معرض ابرتورم قرار گرفته اند، نوشت: اقتصاد کشور ما دارای ظرفیت ها و ویژگی هایی است که امکان بروز ابرتورم را از آن دور می کند که از آن جمله می توان به سطح بسیار پایین بدهی خارجی (نزدیک به صفر)، سطح غیربحرانی بدهی داخلی و باور عمیق اقتصادی مبنی بر اجتناب از استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسر بودجه در مجموعه اقتصادی دولت اشاره نمود.

وی در این یادداشت که درخصوص استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه به نگارش درآمده است، تاکید کرد: رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند به طور ساختاری بالاست ولی در مقایسه با زمان های مشابه در سال های قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمی دهد، اما مهم تر این که بخش قابل توجه این افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی بابت حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی بوده است که نرخ یارانه ای آن از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تامین شده است.

دهقان دهنوی افزود: سلسله مراتبی از تامین مالی کسری بودجه در دولت وجود دارد و بر اساس همان اولویت عمل می شود. در این سلسله مراتب اولین اولویت با کاهش هزینه های غیرضروری و کاهش بار هزینه ای به خصوص هزینه جاری در بودجه است.

در مرتبه دوم تامین از طریق فروش دارایی ها و اموال مازاد (اعم از املاک و سهام) و یا درآمدزایی از مولدسازی آنها قرار دارد و مراتب بعدی متعلق به انتشار اوراق بدهی و همچنین افزایش درآمد مالیاتی (با ملاحظه جدی عدم افزایش بار مالیاتی تولید) است.

در ادامه این یادداشت تاکید شده است: استقراض از بانک مرکزی در سلسله مراتب تامین مالی کسری بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جایی ندارد و تمام تلاش ها بر آن است که از طریق اعمال مجموعه ای از چهار اولویت یادشده، از ناگزیرشدن در این مسیر دوری شود.