آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۰۰
اقتصادی
۴

کارشناس اقتصادی: مالیات بر سود سپرده در اکثر کشورها اخذ می شود

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت می تواند بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان از مالیات بر سود سپرده های بانکی درآمد داشته باشد، گفت: اکنون حدود نیم درصد افراد جامعه شامل این نوع مالیات می شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس، هادی ترابی فر در برنامه «پایش»، با اشاره به شاخص مالیات بر درآمد ناخالص، اظهارداشت: در سال 2016 و 2017، نسبت مالیات بر درآمد ناخالص کشور، از چهار تا 10 بوده است. این شاخص در ایران نسبت به سایر کشورها عدد پایینی است. طبق برنامه ششم، رقم آن باید به 10 درصد برسد که نیاز است در این زمینه تلاش هایی صورت گیرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در کشورهای مختلف سهم مالیات بر درآمداشخاص حقیقی بیش از 40 درصد، اما در ایران این رقم به 14 درصد می رسد. از سوی دیگر در این کشورها، سهم مالیات بر سود شرکت ها، زیر 10 درصد و در ایران 37 درصد است. رقم بالای مالیات بر سود شرکت ها، خلاف حمایت از سیاست های تولیدی و جهش تولید است و در این خصوص باید سهم مالیات بر درآمداشخاص افزایش و سهم مالیات بر سود شرکت ها کاهش یابد.

ترابی فر ادامه داد: یکی از پایه های مالیاتی که در کشور وجود ندارد و در کشورهای ضعیف نیز اجرا می شود، مالیات بر مجموع درآمد است. با گرفتن این مالیات، می توان درآمد خانوارها را شناسایی و بر اساس آن نظام یارانه ای کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: مالیات بر سود سپرده های بانکی نیز در اکثر کشورها اجرا می شود که در رسته مالیات بر درآمداشخاص حقیقی طبقه بندی شده و در برخی کشورها، جز مالیات بر ثروت محسوب می شود.

کارشناس اقتصادی کشور افزود: بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان می توان از مالیات بر سود سپرده های بانکی درآمد داشت، البته باید سازوکارهای آن به طور شفاف مشخص شود، شاید در حدود نیم درصد افراد جامعه شامل این نوع مالیات می شود.