آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۲
روند
۱۴

روندهای تکنیکال چه می گویند؟

آینده محصولات کاغذی در 3 سناریو

شکور علیشاهی (کارشناس بازار سرمایه)

روند کلی شاخص صنعت محصولات کاغذی، صعودی برآورد می شود. در چهار هفته گذشته این شاخص با حدود 24 درصد افزایش از عدد 229 هزار و 636 واحد به عدد 284 هزار و 909 واحد رسید. در هفته های آینده شاخص این صنعت اهداف قیمتی بالاتری مثل محدوده 332 هزار و 700 واحد را دنبال می کند که سه محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند که به آنها مقاومت می گوییم.

محدوده 293 هزار و 500 واحد، محدوده 308 هزار و 500 واحد و محدوده 317 هزار و 700 واحد را می توان به عنوان اعداد مهم مقاومتی شاخص مورد مطالعه در نظر داشت. توجه داشته باشید به دلیل اینکه شاخص صنعت محصولات کاغذی در تاریخ خود هیچ گاه در این اعداد حضور نداشته، این محدوده ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند اما شیوه های آماری و تکنیکی برای محاسبه محدوده های مهم در این مواقع وجود دارد. در صورتی که این شاخص به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده های مقاومتی یا عکس العمل قیمت به حضور در منطقه ای که بعد از چند روز افزایش تقریبا متوالی قیمت ها به آن می رسد و به آن منطقه اشباع خرید می گویند (در حال حاضر قیمت در این منطقه حضور دارد)، تغییر مسیر داد و کاهش قیمت شرکت های مربوط به این صنعت را شاهد بودیم، علاوه بر محدوده های قیمتی، 269 هزار و 200واحد، 254 هزار واحد و 239 هزار واحد، سه محدوده دیگر یعنی محدوده خط روند صعودی کوتاه مدت، محدوده خط روند صعودی میان مدت و محدوده قیمتی 230 هزار واحد می توانند مانع از کاهش بیشتر قیمت ها شوند که به این محدوده ها حمایت می گوییم.