آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۲
روند
۱۴

نگاهی به صنایع کاغذ از منظر تکنیکال: فراز و فرود کاغذی ها

حامد مددی (کارشناس بازار سرمایه)

شاخص محصولات کاغذی در چارت لگاریتمی در میانه کانالی صعودی به سر می برد و فعلا شرایط نسبتا خوبی را پیش رو خواهد داشت. سقف این کانال به عنوان هدف این شاخص حوالی 400 هزار واحد است که چیزی حدود 35 درصد با محدوده امروز فاصله دارد.اما حمایت مهم این شاخص نیز در محدوده 240 هزار واحد است و در صورت ورود به فاز اصلاح تا زمانی که محدوده 240 هزار واحد حفظ شده است جای نگرانی خاصی وجود ندارد.

از لحاظ میانگین های متحرک نیز هر سه میانگین متحرک کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرایط مطلوبی دارند که نشان از پتانسیل بالای سهم جهت رشد خواهد بود.در بررسی وضعیت تکنیکال سه سهم این گروه یعنی چکاپا، چکاوه و چکارن نیز نکات زیر قابل ذکر است.

چکاپا: با توجه به افزایش سرمایه نسبتا سنگینی که چندی پیش داشت پتانسیل پر کردن فاصله خود را در چارت تعدیل نشده دارد و بر این اساس هدف سهم را می توان در میان مدت محدوده 2400 تومان یعنی 100 درصد بالاتر از قیمت فعلی دانست. در چارت تعدیل شده این سهم از سقف کانال صعودی خود عبور کرده و فعلا مسیر همواری پیش روی خود دارد.

چکاوه: این نماد در نمودار خود درگیر سقف کانال صعودی خود است. این سقف حکم مقاومت داشته و می تواند در محدوده 7 هزار تومان سد راه حرکت صعودی سهم شود. صد البته درصورت عبور از این ناحیه قدرت حرکت صعودی سهم دو چندان خواهد شد.

چکارن:  این نماد نیز با توجه به افزایش سرمایه سنگین خود در چارت تعدیل نشده با فاصله بزرگی مواجه است که بعید است به زودی بتواند این فاصله چند صددرصدی را پر کند اما در نمودار تعدیل شده شاهد کانال صعودی بلندمدت خوبی در سهم هستیم که مقاومت مهم 1700 تومان را برای سهم تداعی می کند و انتظار می رود تا این محدوده سهم بی دغدغه به حرکت خود ادامه دهد. حد ضرر این سهم را باید محدوده هزار تومان در نظر گرفت.