آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۲
صفحه آخر
۲۰

سیدجمال ساداتیان: نتیجه اعمال سلیقه های متعدد ایجاد هرج و مرج است

فیلم سازی و سینماداری دو مقوله جدا از هم هستند و مجموعه ای مثل حوزه هنری بهتر است فرامین ذهنی خود را فقط در فیلمسازی اعمال کند. در حوزه هنری سلیقه هایی حاکم بود که با سیاست های کلی نظام که مجری آن وزارت ارشاد بود، گاهی تعارض هایی پیدا می کرد. این مشکل اساسی را باید در کشور حل و فصل کنیم. ما یا سازمان های اداری کشور را باید به رسمیت بشناسیم، یا نشناسیم. اگر به رسمیت می شناسیم باید همه تابع آن باشیم. اگر نقصی را می بینیم باید آن نقص را به سازمان مربوطه ابلاغ کنیم و صحبت کنیم تا به یک جمع بندی جدیدتر برسند نه اینکه هر کسی بخواهد بر اساس سلیقه خود عمل کند چون این کار هرج و مرج ایجاد می کند.

بخشی از گفته های این تهیه کننده سینما خطاب به مدیر جدید حوزه هنری - ایسنا