آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۹۸۰۱
بین الملل
۹
ترجمه و تحلیل

رمزگشایی از جنایت سیستماتیک در آمریکا

منبع: نیویورک تایمز

گروه بین الملل : قتل جورج فلوید و خشونت مستمر و دنباله دار پلیس فدرال و دستگاه های دولتی، قضائی و امنیتی آمریکا علیه رنگین پوستان، مولد منازعات گسترده ای در فضای  حقوقی و اجتماعی این کشور بوده است. روزنامه نیویورک تایمز در یکی از تازه ترین گزارش های خود، اعتراض های اخیر در آمریکا را به لحاظ گستردگی و دامنه خشم مردم، بی سابقه عنوان کرده و در این خصوص می نویسد :«طبق پایش های تازه نیویورک تایمز و کالج سیینا(Siena)، اکثریت رای دهندگان آمریکایی از اعتراض نسبت به خشونت های پلیس و بی عدالتی های نژادی حمایت می کنند. آن ها نسبت به سیستم دادرسی کیفری معترض بوده و خواستار اصلاح این ساختار ناعادلانه هستند. مطابق نظرسنجی صورت گرفته 59 درصد از شهروندان آمریکایی از جمله تعداد زیادی از سفیدپوستان، معتقدند که مرگ جورج فلوید بخشی از الگوی گسترده تر خشونت بیش ازحد پلیس نسبت به آمریکایی- آفریقایی تبارها محسوب می شود. همچنین تعداد زیادی از شهروندان آمریکایی نسبت به اعتراضات شکل گرفته در این کشور در قبال مرگ جورج فلوید دید مثبتی دارند.»

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد :«به نظر می رسد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صرفا علاقه مند به ایجاد ارتباط با سفیدپوستان و نومحافظه کاران است و بقیه مردم، مخصوصا رنگین پوستان اهمیتی برای وی ندارند.»

نقدی بر گزارش نیویورک تایمز

بدون شک، تبعیض سیستماتیک  در آمریکا طی 4 قرن اخیر و حتی پس از لغو برده داری در این کشور به قوت خود باقی است.در طول دهه های اخیر، اقدامات هدفمند و خشونت آمیز پلیس آمریکا علیه سیاه پوستان به شدت افزایش یافته و هر روزه ، تعداد بیشتری از رنگین پوستان بی گناه از سوی پلیس مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. کشته شدن بیش از 1000 سیاه پوست در سال 2019 به ضرب گلوله پلیس فدرال آمریکا (آن هم در سرتاسر این کشور) به وضوح نشان می دهد که پلیس از نوعی ضمانت و مصونیت سیستماتیک در این خصوص برخوردار است. این ضمانت وقیحانه، از سوی گردانندگان ساختار سیاسی و امنیتی آمریکا به پلیس فدرال داده شده است. 

با این حال نیویورک تایمز به صورتی زیرکانه و به مانند بسیاری از رسانه های آمریکایی سعی دارد نژادپرستی موجود در آمریکا را محصول رویکرد خاص دولت ترامپ دانسته و آن را به یک«بحران مقطعی» یا «روبنایی» تقلیل دهد. اگرچه حضور ترامپ در راس معادلات سیاسی و اجرایی آمریکا، نژادپرستی سیستماتیک علیه رنگین پوستان را عیان تر و آشکارتر ساخته، اما نمی توان نقش دولت های دموکرات در آمریکا را در شکل گیری این روند نادیده انگاشت! همگان به یاد دارند که در دوران ریاست جمهوری اوباما و در جریان اعتراضات گسترده ای که د«فرگوسن»و«نیویورک» (در سال 2014 میلادی) رخ داد، کاخ سفید به اصلی ترین مشوق پلیس فدرال در سرکوب معترضین تبدیل شد. در آن زمان، جو بایدن و اوباما قویا از سرکوب اعتراض ها دفاع کرده و بر اختیار عمل پلیس در مواجهه با هر موردی که مشکوک قلمداد کند، تاکید می کردند. نژادپرستی سیستماتیک در آمریکا، محصول هم افزایی سیاستمداران و تصمیم سازان حوزه امنیتی ، اجتماعی و سیاسی آمریکا بوده است. در این معادله، سران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه نقش بسیار پررنگی را ایفا کرده و هنوز هم به این نقش آفرینی غیرانسانی و ضد حقوق بشری خود ادامه می دهند. ازاین رو باید مراقب آدرس نادرست یا تقطیع شده  رسانه های غربی در قبال اعتراضات اخیر در آمریکا بود.