آرشیو پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۷۴۰۷
ایران زمین
۱۱
خبر

افزایش سهم کشاورزی و صنعت در اشتغال اصفهان

اصفهان: نرخ بیکاری در استان اصفهان در سال 98 به 10.7 درصد رسید که کمترین نرخ بیکاری این خطه در طول فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم است.

به گزارش ایرنا، بررسی آمار نیروی کار در سال 98 نشان می دهد که سهم بخش های کشاورزی و صنعت در اشتغال این استان افزایش یافت به طوری که سهم بخش کشاورزی در اشتغال استان اصفهان در سال 97 حدود 10.2 درصد بود که در سال گذشته به 11 درصد افزایش یافت و سهم بخش صنعت در سال 97 حدود 40.9 درصد بود که پارسال به 41.7 درصد رسید.

شاخص نرخ بیکاری از 13.8 در سال 97 به 10.6 درصد در سال گذشته کاهش یافت که به گفته کارشناسان و مسئولان، افزایش اشتغال بخش کشاورزی و صنعت در آن نقش دارد. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان، بخش عمده ای از کاهش نرخ بیکاری در استان را مربوط به بخش کشاورزی دانست و گفت: سال زراعی گذشته برای کشاورزان اصفهان با تامین آب مورد نیاز، مناسب بود و بخش زیادی از جمعیت فعال اقتصادی بویژه در شرق اصفهان، شاغل شدند. لعلی با بیان اینکه بسیاری از خانوارهای شرق اصفهان در چند سال گذشته به دلیل خشکی زاینده رود دچار بیکاری فصلی شدند و اشتغال ناقص داشتند، اضافه کرد: با جاری ماندن این رودخانه، بخشی از کشاورزی استان منتفع شد.  معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان خاطرنشان کرد: با وجود همه مشکلاتی که صنایع با آن مواجهند اما با توجه به افزایش نرخ دلار، تولید برخی محصولات صادراتی و مواد اولیه برای داخل کشور، توجیه بیشتری پیدا کرد و بخش زیادی از محصولات واسطه ای که پیش از این وارد می شد توسط صنایع داخلی تولید می شود.