آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۲۷
اقتصادی
۴

وزیر نیرو: ایران حقآبه هیرمند را از افغانستان می گیرد

رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان گفت: در سال آبی جاری حقآبه رودخانه هیرمند را دریافت می کنیم و در شرایط خوبی به سر می بریم.

به گزارش صداوسیما؛ رضا اردکانیان با اشاره به مسئولیت وزارت نیرو به عنوان مسئول کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان، گفت: به اعتقاد من زمینه خوبی برای توسعه همکاری ها بین ایران و افغانستان وجود دارد. وی درباره حقآبه ایران از رودخانه هیرمند هم گفت: در چارچوب معاهده سال 1351 بین ایران و افغانستان عمل می کنیم که در آن معاهده، سازوکاری تحت عنوان تشکیل هیئت کمیساریای هیرمند پیش بینی شده است که از هر دو طرف یعنی از جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در آن عضو هستند. اردکانیان گفت: از جمله وظایف این کمیساریای هیرمند، نظارت بر اجرای معاهده بوده و خوشبختانه با توجه به فضای خوب همکاری، این بخش از معاهده فعال است. وی افزود: جلسات کمیساریای هیرمند به صورت مرتب در تهران و کابل برگزار می شود. وزیر نیرو همچنین گفت: اقدامات خوبی هم برای پایش اجرای معاهده هیرمند در حال انجام است و سفر اخیر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به ایران هم تاکیدی بر این موضوع در گفت وگوهای دوجانبه بود. اردکانیان تصریح کرد: در سال آبی فعلی هم طبیعتا آن میزان از حقآبه رودخانه هیرمند را دریافت می کنیم و در شرایط خوبی به سر می بریم. وی درباره احداث سد جدید در مسیر رودخانه هیرمند تصریح کرد: به طور طبیعی هر نوع سازه آبی که در مسیر این رودخانه احداث شود، نباید بر قرارداد ایران و افغانستان در زمینه هیرمند تاثیر بگذارد و ما امیدوار هستیم این مسئله مورد توجه همکارانمان در افغانستان هم باشد. وزیر نیرو افزود: قرارداد بین ایران و افغانستان درباره بهره برداری از رودخانه هیرمند یک قرارداد رسمی و تایید شده دو کشور بوده که برای هر دو طرف قابل احترام است. اردکانیان درباره رودخانه هریرود هم گفت: این رودخانه یک رودخانه مرزی است و در انتها، ایران و ترکمنستان از این رودخانه فصلی بهره مند هستند.

وی افزود: رودخانه هریرود رودی است که در ماه هایی از سال پرآب می شود که ما سد دوستی را روی این رودخانه احداث کردیم.