آرشیو شنبه ۲۵ امرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۷۱۸
اندیشه
۱۵
ایدئولوژی و آگاهی (1)

دودمان آگاهی در جهان مدرن

مهدی انصاری

در جهان مدرنیته، ایده با مساله آگاهی پیوند می خورد و در واقع ایدئولوژی با آگاهی مرتبط می شود؛ چنانکه مساله دکارت اساسا آگاهی بود. پیش از آنکه دکارت جایگاه مرکزی فاعلیت ذهن انسانی در امر شناسایی را تثبیت کند، جهان، طبیعت و در واقع حقایق، جدا از انسان و در انفکاک از او اعتبار و معنی داشت. به تعبیر قدما، خدایی بود، طبیعتی بود و انسانی بود و بنابراین خدا و طبیعت معنا را تعیین می کردند. اما با شکوفایی رنسانس با تحولی مواجه شدیم که ساختار را بدین سو کشانید که در بدو امر انسان در مرتبه بعد طبیعت و در نهایت خدا مطرح شود. از اینجا به بعد آن چیزی که اصالت یافت ذهن انسان بود؛ بدین معنا که انسان تلاش کرد، نظریه خود را به ذهن و ساختار ذهن معطوف کند. 

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 1,390,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.