آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۵
صفحه اول
۱
یادداشت

بحران دارو، دوا دارد

دکتر حسینعلی شهریاری

    ادعای آمریکا درباره این که داروهای مورد نیاز ایرانیان تحریم نیست، کاملا بی اساس است، زیرا اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی یا داروهای حیاتی را به کشورمان تحویل نمی دهند یا مشکلات بانکی، مانع انتقال پول خرید این داروها می شود و به همین دلیل، عملا نمی توانیم بسیاری از داروهای مورد نیاز مردم را وارد کنیم. البته در این میان، مشکل اساسی کشور در زمینه دسترسی به منابع ارزی نیز باعث شده است در تامین ارز مورد نیاز برای واردات دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی نیز با مسائل متعددی مواجه باشیم. البته به ظاهر رئیس جمهور محترم با پیگیری های نمایندگان، در این زمینه دستورات ویژه ای صادر کرده اند و ما اکنون در انتظار تامین منابع ارزی برای واردات دارو و مواد اولیه آن هستیم و اگر این منابع تامین نشود، قطعا کشور ما با مشکلات بسیار جدی تری در زمینه تولید یا واردات دارو مواجه خواهد شد.

نکته دیگری که درباره کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو باید به آن توجه داشت، این است که ایران مانند آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی بخش زیادی از مواداولیه داروها را از چین و به خصوص هندوستان وارد می کند. در این شرایط، چون کشورهای دیگر می توانند هزینه مواداولیه وارداتی خود را به موقع به کشورهای سازنده بپردازند، هیچ مشکلی در واردات این مواد ندارند، ولی ما چون در نقل و انتقال پول مساله داریم، در وارد کردن مواداولیه نیز به مشکل برمی خوریم. در چنین وضعیتی هم کشورهایی مانند هند به دلیل فشارهای شدید آمریکا به اندازه کافی با ایران همکاری نمی کند و همین مساله به کمبود مواد اولیه دارو در کشور دامن می زند.

البته به جز این مسائل، مشکل دیگری که این روزها موجب کمبود برخی داروها در کشور شده، تجویز داروهایی خارج از فهرست دارویی کشور از سوی پزشکان است. براساس قانون، پزشکان حق ندارند دارویی را خارج از این فهرست در نسخه هایشان بنویسند و مسوولان سازمان نظام پزشکی باید به این مساله رسیدگی کنند.

در ضمن، این روزها کسری بودجه وزارت بهداشت نیز سبب تاخیر در پرداخت معوقات کادر درمان و جذب نشدن نیروهای جدید براساس مصوبات پیشین شده است. مهم ترین علت بروز این اتفاق هم تامین نشدن منابع مالی پایدار تعیین شده برای نظام سلامت است. این در حالی است که هنوز هم بعد از سال ها، یک درصد مقرر از مالیات بر ارزش افزوده یا 15درصد خالص از منابع هدفمندی یارانه ها به موقع به وزارت بهداشت اختصاص داده نمی شود و همین مساله، زخمی به زخم های دیگر نظام سلامت کشور وارد می کند.

در تمام کشورها، تامین امنیت و سلامت مردم مهم ترین وظیفه حکومت است و این روزها هم دولت ما با توجه به مسوولیت حیاتی خود، باید این مساله را هرچه زودتر برطرف کند. در این خصوص هم دولت وظیفه دارد نخست با تامین منابع ارزی، مشکلات مورد نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو را برطرف کند و سپس با رایزنی های سیاسی با کشورهایی که سازنده دارو یا مواداولیه مورد نیاز ایران هستند، مشکلات دارویی کشور را برطرف کند.