آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۲
صفحه اول
۱
سرمقاله

نوبرانه های مدیریت شهری

دکتر محمدجواد حق شناس

فرمانداری شهر تهران سه مصوبه شورای شهر تهران درباره نام گذاری معابر را خلاف یکی از بندهای آیین نامه اعلام کرده است که به استناد آن نام گذاری شخصیت های مهم صدراسلام.  انقلاب، شهدا در اولویت و نامگذاری شخصیت های ادبی، سیاسی و غیره در درجه های بعدی تعیین شده است و جالب اینجاست که بازرگان و طالقانی را به عنوان شخصیت ادبی یا شخصیت سیاسی صدر انقلاب نشناختند که از عجایب است. این نکته مورد توجه است که این تصمیم هیات تطبیق فرمانداری در حوزه اختیارات آنها نیست و در 20 سال گذشته همه مصوبات نامگذاری تنها جهت اطلاع برای فرمانداری ارسال می شد و در این مدت نیز هیات تطبیق فرمانداری اعتراضی نداشته، اما اکنون این هیات ورود محتوایی به تصمیمات شورا می کند که این از نوبرانه های این دوره مدیریت شهری است. جایگاه فرمانداری تهران درباره مصوبات شوراکاملا مشخص است، کمیته ای تحت عنوان کمیته تطبیق مصوبات شورا در فرمانداری تهران شکل گرفته که 5 تا 6 نفر عضو این کمیته هستند که فرماندار نیز یکی از اعضای این کمیته محسوب می شود و برای این کمیته دو وظیفه مشخص شده است.  نخستین وظیفه این است که آیا مصوبات شورا در حوزه اختیارات نمایندگان مردم است یا خیر؟ و دومین وظیفه این است که این کمیته مصوبات شورا را با قوانین بالادستی تطابق می دهد یا با قوانین بالادستی مغایرت دارد یا خیر؟

ما پیش از این نیز معبری را به نام دکتر مصدق نامگذاری کردیم و مصدق نخست وزیر بود و بازرگان نیز نخست وزیر بوده است و در واقع موضع شورا همچنان بر نامگذاری معبری به نام بازرگان است و شهرداری باید نسبت به نامگذاری این معبر اقدام کند. بازرگان ده ها کتاب نوشته و در مبارزات قبل از انقلاب سال های سال در زندان بوده، بازرگان اولین نخست وزیر منتخب امام خمینی(ره) بود و حتی رهبری به ارتحال وی پیام تسلیت فرستادند. از سوی دیگر اعظم طالقانی به دلیل مجاهدت هایش در راه انقلاب سال ها به زندان محکوم شده بود و دبیرکل حزب سیاسی و مدیرمسوول روزنامه بوده و بهتر است فرماندار تهران اگر اطلاعی از این موضوعات ندارد قبل از اظهارنظر یک سرچ در گوگل انجام دهد.