آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۲
سیاست
۲
بازتاب

پاسخ قوه قضاییه به یادداشت «سه گام برای راستی آزمایی»

حسب برگشت به یادداشت منتشر شده در روزنامه اعتماد مورخ 22 شهرماه 1399 با عنوان «سه گام برای راستی آزمایی» در راستای تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند نوید افکاری، به عنوان قاتل در پرونده مذکور از ابتدای فرآیند دادرسی...  و تشکیل پرونده در دادسرا از امکان وکیل تعیینی (وکیل تعیین شده از سوی نوید افکاری) برخوردار بوده و حق داشتن وکیل برای قاتل تا پایان پرونده یعنی اجرای حکم قصاص از وی در هیچ مقطعی سلب نشده است.

توضیح روزنامه اعتماد: ضمن تشکر از مسوولان محترم قضایی در ارایه این پاسخ باید یادآوری کرد که در هیچ جای آن یادداشت گفته نشده بود که چنین حقی از متهم مزبور سلب شده است. به علاوه تاکید شده که یکی از علل پذیرش نسبی احکام قصاص، رعایت همین ویژگی ها است. به نمونه ای در تایید این ادعا در متن هم اشاره شده است. این مورد فرصتی بود برای طرح یک ایده کلی جهت راستی آزمایی در برابر این گونه تبلیغات علیه احکام قضایی و رفتار با زندانیان.