آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۴
سیاست گذاری
۶

اولویت های بودجه 1400

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به منظور آنکه لایحه بودجه 1400 به موقع و 15 آذرماه به مجلس تقدیم شود؛ بررسی این لایحه درسازمان برنامه و بودجه از 15 تیرماه آغاز شد. ستاد تدوین بودجه نیز اخیرا تشکیل و دو جلسه آن برگزار شده است. به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور محمدباقر نوبخت در حاشیه دومین جلسه ستاد بودجه 1400 به خبرنگاران گفت: در دو جلسه ستاد بودجه، دستاوردهای کارگروه‎ها مورد بررسی قرار گرفت. آنچنان که می دانید مهم ترین سیاست های اقتصادی بودجه، سیاست های مالی است. هزینه ها و مخارج دولت در لوایح بودجه منعکس می شود. همچنین براساس شرایط موجود که اقتصاد دچار رکود تورمی شده، باید سیاست هایی اتخاذ شود که مانع از رکود و تورم شود.

وی افزود: به همین دلیل سیاست‎های مالی اقتصادی ما، سیاست‎های انبساطی است تا از نیروی کار و ظرفیت و ماشین آلات استفاده کرده و مساله اشتغال امکان پذیر شود. برای مهار تورم نیز سیاست‎های پولی انقباضی در نظر گرفته ایم که پیشنهاد دهنده و مجری آن بانک مرکزی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه نیازمند منابع پایدار و مطمئن در بودجه 1400 هستیم که منجر به تعهدات و بدهی های آتی دولت نشود، ادامه داد: به همین دلیل روی سیاست های مالیاتی متمرکز شده ایم. قطعا 4 تا 5 درصد مالیات بر تولیدکنندگان را تقلیل داده و مالیات منتهی به مصرف را افزایش می دهیم. در این مجموعه مجبوریم از برنامه اصلاح ساختار بودجه استفاده کنیم. این برنامه دو سال پیش در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده ولی چون در جلسه سران سه قوه به اجماع نرسید؛ هنوز اجرایی نشده است. اما در نظر داریم بخش هایی از اصلاح ساختار بودجه که امکان عملیاتی شدن در بودجه 1400 را دارد، با هماهنگی مجلس در لایحه بودجه بیاوریم. می کوشیم شفافیت را در سامانه های مختلف افزایش دهیم تا قدرت نظارت بر عملکرد بودجه بیشتر شود. وی در پاسخ به اینکه «آیا بورس، محلی برای درآمد پایدار دولت در سال 1400 خواهد بود؟» نیز گفت: وقتی که از سیاست های انبساط مالی پیروی می کنیم، برای تامین درآمدهای پایدار، باید از محل های مطمئن استفاده کنیم که بخشی از آن از درآمدهای مالیاتی تامین می شود. همچنین وابستگی بودجه به نفت را محدود خواهیم کرد و به میزان اجتناب ناپذیر از آن استفاده خواهیم کرد. نوبخت با اشاره به واگذاری سرمایه های مالی که یکی از آنها سهام دولت در بورس است، خاطرنشان کرد: از این طریق می توانیم خون جدیدی را در بورس تزریق کرده و سهام مناسب را به وقت مناسب جهت بازارگردانی وارد کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سهامی که در بورس می تواند خواهان بسیاری داشته باشد را در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سیاست های اقتصاد مقاومتی؛ می توانیم در بورس متناسب با نیازهای این بازار عرضه کنیم؛ به این ترتیب منابع قابل توجهی به دست دولت می رسد که در بخش عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای استفاده خواهد شد.