آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۵
زندگی: ایران
۱۶

نفایس آستان قدس رضوی ملی شدند

منبع: جام جم دیلی

15 اثر از آثار تاریخی موزه های آستان قدس رضوی شامل پنج نسخه از قرآن های نفیس موجود در موزه قرآن و 10 شیء موزه ای گنجینه تاریخ حرم و گنجینه سکه موزه رضوی در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت.  مهدی قیصری نیک، معاون موزه های آستان قدس رضوی خبر ثبت این آثار را به ما می دهد و می گوید: قرآن منسوب به دستخط امام علی(ع)، قرآن خطی ابراهیم سلطان تیموری، قرآن خطی عبدا... طباخ هروی، قرآن خطی مترجم مشهور به قرآن قدس، اوراقی از قرآن بایسنقری، ضریح فولاد جوهری حرم مطهر، سنگ مقام حضرت رضا(ع)، در چوبی مسجد بالاسر، کتیبه های مشبک طلا مزین به سوره انسان نصب شده بر ضریح مطهر، کتیبه های طلای صندوق مرقد مطهر به خط علیرضا عباسی، محراب کاشی زرین فام پیش روی مبارک، پایه شمعدان دارالشفای حرم مطهر رضوی، سنگاب خوارزمشاهی حرم مطهر، قدیمی ترین در چوبی حرم مطهر و سکه ولایت عهدی حضرت رضا(ع) ضرب نیشابور، مجموعه این آثار هستند.