آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۲
اخبار کشور
۱۱

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

اقدام بحرین در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خیانتی آشکار است

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اقدام ننگین بحرین در عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی خیانتی آشکار است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن محکومیت شدید این توافق ننگین و اقدام خفت بار، آن را حماقتی راهبردی و خیانتی بس بزرگ دانسته که تاریخ آن را هرگز فراموش نخواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: پس از قبول ذلت توسط دولت دست نشانده و مرعوب امارات، اینک پذیرش ذلت سازش توسط دولت سرسپرده و دیکتاتور بحرین سلسله ای زنجیروار از اقدامات تحریک آمیز برای به انحراف کشیدن افکار و اذهان عمومی جهان از مساله اول جهان اسلام و عادی سازی روابط با رژیم کودک کش و اشغالگر صهیونیستی خیانتی آشکار است که هرگز از عزم و مقاومت ملت های جهان اسلام نخواهد کاست و به زودی شاهد آزادی سرزمین های اشغالی و قدس به دست جوانان و رزمندگان فلسطین خواهیم بود.

این بیانیه افزوده است: با این سازش رذیلانه، حاکمان بحرین باید بدانند که باز کردن پای رژیم صهیونیستی به منطقه خلیج فارس موضوع ساده و گذرایی نخواهد بود و این اقدام نابخردانه نه تنها صلح و امنیت به همراه نخواهد داشت بلکه موجب ناامنی و بی ثباتی فزاینده خواهد شد که سازشکاران از جمله حاکمان ابله بحرین را هم در بر خواهد گرفت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور تاکید کرد: حاکمان ابلهی که برای عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس و نمایش بین المللی آن عجله می کنند، بایستی روزی بهای این جنایت بزرگ خود را به شکلی سنگین بپردازند.

در این بیانیه آمده است: بی شک ملت شجاع بحرین در ادامه مبارزات خود و حمایت از فلسطین، پاسخ این خیانت حکام دیکتاتور را خواهد داد.

به گزارش مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن محکومیت شدید این توافق ننگین و اقدام خفت بار، آن را حماقتی راهبردی و خیانتی بس بزرگ دانسته که تاریخ آن را هرگز فراموش نخواهد کرد.