آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
سیاست گذاری
۶

اشتغال تعاونی ها از مرز 1/7 میلیون نفر گذشت

رئیس اتاق تعاون ایران از ثبت اتحادیه تعاونی های دانش بنیان خبر داد و گفت: بنگاه های تعاونی در کشور برای بیش از یک میلیون و 771 هزار نفر اشتغال زایی داشته اند. به گزارش «ایسنا» بهمن عبداللهی، با اشاره به آمار تشکیل تعاونی های دانش بنیان در کشور اظهار کرد: براساس آمارهای موجود تا پایان سال 1398، تعداد 94 تعاونی دانش بنیان در کشور راه اندازی شده و تلاش ها در جهت توسعه فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان بوده است.

تاسیس اتحادیه تعاونی های دانش بنیان به زودی

وی از ثبت اتحادیه سراسری تعاونی های دانش بنیان در آینده بسیار نزدیک خبر داد و گفت: در سال 1399 توسعه فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان با شدت بیشتری در اتاق تعاون درحال پیگیری است؛ به نحوی که محور فعالیت تمامی حوزه های موجود را بحث دانش بنیان بودن شامل می شود. رئیس اتاق تعاون ایران از شناسایی 94 هزار و 146 تعاونی فعال تا پایان سال گذشته خبر داد و گفت: این تعداد تعاونی برای یک میلیون و 771 هزار و 345 نفر اشتغال زایی داشته اند.

به گفته عبداللهی، هر تعاونی به طور متوسط برای 17/8 نفر شغل ایجاد کرده و بیشترین گرایش طبق آمارهای موجود تا پایان سال 1398 در حوزه «خدمات و کشاورزی» با سهم 52 درصد بوده است. وی با اشاره به توسعه و تقویت صادرات تعاونی ها اظهار کرد: با توجه به آنکه در قواعد بین المللی شرکت های دارای ساختارهای مردمی تر، از شمول تحریم ها دورتر هستند و بخش تعاون، بخش مردمی اقتصاد به شمار می رود، یکی از تاکیدات برای توجه دولت به بخش تعاون، از این منظر است تا نقش تعاون در توسعه صادرات غیرنفتی در دوران تحریم برجسته تر شود؛ ولی متاسفانه این ظرفیت از دید دولت مغفول مانده است.

راه های توسعه صادرات غیرنفتی تعاون

عبداللهی افزود: به دلیل محدودیت های مرزی در شرایط کرونا و دیگر چالش های موجود می توان با روش هایی مثل پیمان های پولی دوجانبه یا استفاده از ارزهای رمز پایه، صادرات غیرنفتی بخش تعاون را توسعه داد. به اعتقاد رئیس اتاق تعاون ایران، وجود بخشنامه های مکرر و عدم ثبات آنها در حوزه تجارت خارجی یکی از مشکلات پیش رو برای استفاده از ظرفیت های بخش تعاون کشور است.