آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
نیرو
۲۶
خبر

ثبت بالاترین ظرفیت قراردادهای دوجانبه برق

منبع: ایسنا

حجم قراردادهای دوجانبه برق در سطح کشور طی شهریور سال جاری، به بالاترین میزان ثبت شده تاکنون رسید. حبیب قراگوزلو، معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اعلام این خبر افزود: حجم قراردادهای دوجانبه برق کشور به 1410 مگاوات در هر ساعت رسید که این میزان، بالاترین حد ثبت شده قراردادهای دوجانبه برق از سال 1394 تاکنون است. او افزود: رکورد قبلی این قراردادها در اردیبهشت سال 1397 با ظرفیت 1316 مگاوات در هر ساعت طی 28 قرارداد ثبت شده بود که این میزان در حال حاضر به 76 قرارداد با مجموع ظرفیت 1410 مگاوات در هر ساعت رسیده است. طبق اعلام وزارت نیرو، معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، افزایش حجم معاملات برق در قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی را استراتژی بازار برق ایران عنوان کرد.