آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۳۸۱۷
صفحه آخر
۱۲
روزها

به زمین رحم کنیم

هفته ای که در پیش رو داریم، هفته ای است که در سراسر جهان درباره زباله ها اطلاع رسانی می شود. زباله ها و آسیب های آنها به زمینی که در آن زندگی می کنند، اکنون بخش زیادی از دغدغه مردم است . واقعیت این است که هر روز این خبر را می خوانیم که حجم زباله ها در دریاها و اقیانوس ها نگران کننده است. با آمدن پاندمی، شاید بسیاری از دیدن تصاویر ماسک هایی که در اقیانوس ها و رودخانه ها رها شده بود، شوکه شدند. هر روز هم که می گذرد، این موضوع باعث تعجب بیشتری است که برای بسیاری این وظیفه ساده یعنی نریختن زباله در بستر رودخانه ها را فراموش می کنند و مشکلی مانند جمع آوری زباله های موجود در کنار سواحل دریاها پیش می آید. بسیاری از گروه ها در جهت پاک سازی حاشیه رودخانه ها و دریاها شکل می گیرند و فعالیت می کنند. همه ما در خاطراتمان به یاد می آوریم که از جاهایی سخن می گفتند که باورمان نمی شد در آنجا آشغالی پیدا شود؛ از جمله تصاویری که از دماوند و حجم بالای آشغال های رها شده در آن منتشر شده بود. شاید این هفته که برابر است با هفته جهانی پاک سازی کره زمین از زباله ها فرصتی باشد تا بسیاری در جهت کاهش زباله گام بردارند. این واقعیتی دردناک است که زباله ها همه جا هستند، در دریاها و اقیانوس ها، در کوهستان ها، در جنگل، در حاشیه جاده ها، در جامعه شهری، در زمین های کشاورزی و در سراسر زمین. این هفته فرصت خوبی است که توجه هم خودمان و هم دیگران را به حجم زباله هایی که تولید می کنیم، جلب کنیم و برای جمع آوری آنها راه حل هایی پیدا کنیم.