آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۶
صفحه آخر
۲۰

سقف امن

علی رئوف

وقتی چیزی را به عنوان کتاب آسمانی قبول داریم کلامش برایمان یعنی اتمام حجت و حرف آخر. قرآن در جاهای مختلف، سه چیز را سبب آسایش و آرامش می داند: جایی می گوید شب، جایی می گوید همسر و جایی می گوید خانه. خانه یعنی همین که یک سقف امن بالای سرت باشد و شب ها سرت را در سایه امنیت سقف خانه ات روی بالش بگذاری. قدیم ها در تفسیر این آیه از قرآن احادیث و تفاسیری آورده اند که سقف خانه تان را باید محکم بسازید و این حرف ها یا کلام امام معصوم(ع) که می گوید: خانه دنیایتان را وسیع سازید که خانه قبر به قدر کافی تنگ است. اما حالا امنیت سقف خانه به محکمی و استحکام نیست. برای یک مستاجر امنیت سقف خانه یعنی صاحبخانه سر سال چقدر قرار است بگذارد روی پول پیش و اجاره و آیا جوابش می کند یا خیر.