آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۴
سیاست
۴

تورم در گردونه اقتصاد سیاسی

جهانبخش محبی نیا (نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم)

امواج ویرانگر و شکننده تورم، جهان ناآرام را به طرز وحشتناک و غیرمنتظره ای به خشونت و ناامنی بیشتر سوق می دهد. شرایط حاکم بر جوامع به نحوی است که تجارت لباس جنگ پوشیده است و اخلاق به شکل مرموزی به محاق رفته و زینت بخش آرشیو و موزه رفتار انسان ها شده است. پیش بینی نهادهای تحقیقی از آینده امید بخش نیست. گمانه ها بر این است عمر ویروس کرونا با عبور از پیمانه سال، زمان بیشتری را به بازی بگیرد. توان اداری و فنی نظام های بهداشت و سلامت در تمامی کشورها هر روز به تحلیل می رود و عادت ارتشی را پیدا می کند که در موقعیت های فرسایشی، مقاومت از دست می دهد. 

در جوامع انسانی فقر، فساد، تبعیض، ستیزه، خشونت و ناکامی های اقتصادی و روانی به دلایلی در هم تنیده شده است و کلاف آنقدر سردرگم است که نظام های سیاسی مدعی آزادی و لیبرالیسم بر سر مزار مارکس نوحه سر می دهند. اوضاعی که در ابتدای ورود به عصر کرونا توسط بعضی از سیاستمداران و رهبران جهانی خیلی مورد پذیرش نبود و حتی به سخره گرفته می شد. در این میان تبیین آینده و پیش بینی های نزدیک به واقعیت از وظایف نخبگان، مراکز تحقیقی، علمی و دانشگاهی است که لباس عافیت نپوشند و عینک محافظه کاری نزنند. 

امروزه بحران هایی که بر واحدهای تولیدی سایه انداخته است ثبات اقتصادی را به تزلزل و بی اعتمادی کشانده است و منجر به بیکاری، کوچک شدن حجم اقتصاد ملی و جهانی و به هم خوردن نظم عرضه و جسور شدن تقاضا در ابعاد متنوعی شده است. آبشخورهای تورم روز به روز وسعت پیدا می کند و این کمینگاه، معبری است که مصرف کننده، تولیدکننده و دولت و تمامی دست اندرکاران جامعه، آثار تلخ و ناامنی آن را تجربه می کنند و رفاه و سعادت خویشتن را در معرض نیستی می بینند. تورم در خدمت رسانی به مردم مانع بزرگی است که یکی از اثرات متعارف آن در اقتصاد واقعی، فرسایش قدرت خرید عموم است. البته در بعضی از مواقع موقعیت های تورم زا باعث رشد سرطان زای ثروت عده ای از افراد است که در حال حاضر موضوع این گفتار نیست. 

در تورم پس انداز مردم در بانک ها روز به روز با فرسودگی مواجه می شود. تنزیل موجودی و سرمایه نقدی هیزم آتشی است که بی اعتمادی، ناامنی و آثار سوء روانی را در اقتصاد شعله ور می کند و اولین قربانی آن تعادل و موازنه در اقتصاد ملی است. در جامعه ایران هم تورم افسار گسیخته، ساختاری و مزمن دهه های متوالی است که گریبان مردم را گرفته است. این عارضه به سرعت تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد و مردم را به هیجان و رفتار همراه با حرص و ولع خرید در پهنه اقتصاد وادار می کند. تورم روند سرمایه گذاری را با اختلال مواجه می نماید و شاید بسیاری از واحدهای تولیدی را به توقف و تعطیلی می کشاند، درنتیجه آوار ناتدبیری ها، رفتارهای غلط و حاصل شکست در اعمال سیاست های پولی، مالی و ارزی بر سر تولید خراب می شود و متعاقب آن هزینه خانوار، تولید و بخش خدمات به طور سرسام آوری زیاد می شود و بنگاه های اقتصادی با غرق در پول تقاضا را پشت سر می گذارد و قدرت خرید نحیف تر می شود. نقدینگی در این اوضاع و احوال در خدمت تولید نیست و با راه اندازی تندبادهای تخریب سامان بازار ارز، طلا، مسکن، سکه و بازارهای دیگر را به هم می ریزد و متعاقب آن حلقه های معیوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شکل می گیرد با این وصف اجازه بدهید تورم را مادر اکثر نابهنجاری های اقتصادی و اجتماعی قلمداد کنیم و برای مهار آن عزم ملی را به مبارزه فراخوانیم. بدون تعارف تزریق بخشی از موجودی صندوق توسعه ملی و خلق پول هم در گاهی از مواقع هل دادن غریق به مرگ آسان بوده است. بدهکار کردن دولت با تحمیل منطق ارایه خدمات بیمه ای، فنی و البته با دلسوزی اما همراه با عدم آگاهی هم بر مصائب افزوده است.

عمق ماجرا و دغدغه و نگرانی در این است در شرایطی که بر مبنای تحلیل صاحبان کرسی در اقتصاد سیاسی بین الملل در حال، اقتدار اقتصادی یگانه مسیر برای رسیدن به موقعیت برتر ژئوپولیتیکی است که چین، امریکا و بعضی از کشورهای قدرتمند آن را در سیاستگذاری های میان مدت و بلندمدت لحاظ کرده اند، طرح و برنامه و استراتژی ملی ما برای نجات اقتصاد ایران از تب شدید و برفکی چیست؟ 

جنیفر هریس و جیک سالیوان مشاوران اقتصادی جو بایدن بیانیه ای دادند «نئولیبرالیسم اندیشه متناسب با جهانی شدن بود که امریکا مانند همه قدرتمندان از اقتدار اقتصادی برای پیشبرد اهداف جهانی استفاده می کرد اما در آینده امریکا به بازنگری نیاز دارد، درحالی که چین به عنوان یک قدرت اقتصادی، روابط تجاری و اقتصادی را به عنوان سلاح دیپلماسی استفاده می کند، امریکا نمی تواند از جریان آزاد سرمایه به عنوان گزینه قطعی بهره ببرد.»

با این شرح به گمان راقم این سطور جمهوری اسلامی به یک بازاندیشی اساسی و جدی نیاز دارد. پس تا فتنه شتر تورم در اقتصاد ایران پی زده نشود برنامه های پنج ساله و دورنماهای درازمدت افق روشنی نخواهد داشت. مدیران باید از عادت دیرینه کنار آمدن با این اوضاع اقتصادی بجهند تا مردم از سختی ها برهند.