آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۴
صفحه آخر
۱۶
کتاب روز

نامه های سیاسی دهخدا

دوره ابتدایی زندگی اجتماعی علامه علی اکبر دهخدا، بیش از هر چیز با فعالیت های او در مقام روزنامه نگار و یک فعال سیاسی آزادی خواه شناخته می شود. کتاب «نامه های سیاسی دهخدا» که به کوشش ایرج افشار گرد آمده و ویراست تازه آن را نشر روزبهان در سال 1399 به بازار نشر فرستاده است، به طور ویژه به این دوره از زندگی او نظر دارد و مجموعه ای است از نامه های دهخدا به سرشناسان دوران مشروطیت در باب موضوعاتی نظیر مبارزه با محمدعلی شاه، نشر روزنامه صوراسرافیل در اروپا، انتخابات مجلس دوم مشروطه و نیز راه سازی شوسه خراسان. در انتهای این مجموعه، چند نامه و گزارش که در خاندان حاجی امین الضرب محفوظ است، منتشر شده است.