آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۵
اقتصادی
۴

طی دهه گذشته اتفاق افتاد

رشد 2 برابری درآمد ثروتمندان آمریکا نسبت به فقرا

اطلاعات اداره آمار آمریکا نشان می دهد از سال 2009 درآمد پنج درصد از خانواده های آمریکایی که از نظر مالی در سطح بالایی قرار دارند 28 درصد افزایش یافته است و در مقابل، درآمد 20 درصد دیگر که در پایین ترین سطح جامعه هستند 11 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، ثروتمندترین های آمریکا در یک دهه گذشته طی دوره توسعه اقتصادی آمریکا که به نفع اکثر شهروندان این کشور بوده است، بیشترین درآمد را داشته اند.

اطلاعات اداره آمار آمریکا نشان می دهد درآمد پنج درصد از خانواده های آمریکایی که از نظر مالی در سطح بالایی قرار دارند و سال گذشته به طور متوسط 451 هزار و 122 دلار به دست آورده اند، 28 درصد از 2009 افزایش یافته است. این افزایش درآمد که به گسترش نابرابری به بالاترین حد طی دهه ها کمک کرده است، در مقابل 11 درصد افزایش درآمد 20 درصد دیگر از خانواده های آمریکایی قرار دارد که در پایین ترین سطح جامعه هستند و درآمد آنها از 13 هزار و 800 دلار در یک دهه گذشته تنها تا 15 هزار و 290 دلار افزایش یافته است. درآمد خانواده های طبقه متوسط جامعه که سال گذشته بین 40 هزار و 600 و 111 هزار و 100 دلارعایدی داشتند، بین 16 تا 18 درصد افزایش یافته است. این گزارش بر این نکته تاکید می کند که فقر در آمریکا حتی در دوره توسعه اقتصادی نیز همه گیر بوده است. با وجود افزایش درآمدها، هزینه های زندگی هم افزایش یافته و از سال 2009 قیمت ها برای مصرف کننده 20 درصد بالا رفته است.  آخرین ارقام اداره آمار آمریکا نشان می دهد ثروت آمریکایی های کم درآمد قبل از آغاز همه گیری ویروس کرونا رو به افزایش بوده است. 20 درصد طبقه فقیر آمریکا 9 درصد در 2019 نسبت به سال قبل از آن افزایش درآمد داشتند ولی متوسط درآمد آنها هنوز هم کمتر از نیمی از خانواده های طبقه متوسط بود. آمار رسمی نشان می دهد آمریکایی هایی که درآمد بالایی دارند بیشتر این افزایش درآمد را به خود اختصاص داده اند.