آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۵
جامعه
۷
خبر

درخواست تغییر وضعیت نیروهای 89 روزه پرستاری در دوران کرونا

رییس سازمان نظام پرستاری با تاکید بر خلاف بودن جذب نیروی پرستاری 89 روزه، گفت: در بحران کرونا برخی دانشگاه ها به اشتباه اقدام به جذب نیروی 89 روزه پرستاری کردند که این قراردادها باید ابتدا تبدیل به قرارداد یکساله شود تا مورد قبول قرار گیرد.

محمد میرزابیگی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه موضوعی تحت عنوان جذب نیروی 89 روزه نباید وجود داشته باشد، گفت: ما قرارداد کمتر از یک سال را قبول نداریم. حالت ایده آل برای ما حاکمیتی بودن و ماندن شغل پرستاری برای استخدام ها است که این کار توسط دولت انجام شود. او افزود: در شرایط خیلی ضروری و اضطراری می توان از طریق غیردولتی نیرو جذب کرد که در این خصوص هم همه صاحب نظران معتقدند دانشگاه ها اشتباه می کنند نیروهای خود را از طریق شرکت ها می گیرند، زیرا هزینه های شان افزایش می یابد، در حالی که کارایی و بهره وری آنها کاهش می یابد و بهتر است اگر مجبور به جذب نیروی غیردولتی می شوند خودشان قرارداد ببندند، اما در هر صورت قرارداد کمتر از یک سال در حوزه پرستاری نباید داشته باشیم. میرزابیگی ادامه داد: در بحران کرونا برخی دانشگاه ها به اشتباه اقدام به جذب نیروی 89 روزه پرستاری کردند که این قراردادها باید تبدیل به قرارداد یکساله شود. پرستارانی که در قم و استان های شمالی که همزمان با شیوع کرونا به کار گرفته شدند، بهترین نیروهایی هستند که برای تغییر وضعیت استخدامی در اولویت قرار دارند. قرارداد 89 روزه با پرستاران در هر دانشگاه علوم پزشکی که باشد خلاف است. او در بخش دیگری از سخنانش افزود: فکر می کنیم حدود 500 نیروی 89 روزه در برخی دانشگاه ها جذب شدند که حتما باید ظرف مدت کوتاهی ابتدا قراردادشان یکساله شده و سپس در اولویت استخدام دولتی قرار گیرند. رییس سازمان نظام پرستاری در خاتمه درباره آخرین آمار از ابتلا و فوت کادر پرستاری بر اثر کرونا، تصریح کرد: تاکنون 18 هزار پرستار به بیماری کووید19 مبتلا شده اند که از این تعداد 42 نفر نیز جان خود را از دست داده اند.