آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۵
معارف
۶

استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

 وضو و نماز با وجود ناخن بلند
س) آیا وضو گرفتن و نماز خواندن با ناخن بلند اشکال دارد؟

ج) اگر ناخن بیش از معمول بلند باشد، چنانچه زیر آن مقداری که از مقدار معمول بلندتر است عرفا جزو ظاهر محسوب شود باید موقع وضو و غسل، چرک زیر آن مقدار برطرف شود و به زیر آن، آب برسد و همچنین برای سجده در نماز، بنابر احتیاط واجب باید سر انگشت شست پا بر روی زمین قرار گیرد.

برداشتن ناخن مصنوعی
س) مدتی قبل کاشت ناخن داشتم و حالا برداشتم که باعث آسیب به ناخن ها شده و از یک محلول گیاهی برای استحکام ناخن استفاده می کنم که روی ناخن لایه ایجاد کرده و به سختی پاک می شود و با شستشو هم از بین نمی رود. وضو و نمازم با وجودش صحیح هست یا خیر؟

ج) اگر محلول مذکور مانع رسیدن آب به اعضای وضو و غسل است باید قبل از وضو یا غسل، - هرچند مستلزم هزینه یا زحمت باشد- برطرف شود، مگر آنکه برطرف کردن آن در وقت نماز، ضرر یا مشقتی که عرفا غیرقابل تحمل است داشته باشد که در این صورت باید وضو و غسل به صورت جبیره ای انجام شود، ولی پس از رفع عذر باید برای وضو و غسل بعدی مانع برطرف شود.

پوشیدن لباس جنس مخالف
س) آیا زن می تواند لباس مردانه یا مرد، لباس زنانه بپوشد؟

ج) اگر به قصد تشبه (شبیه شدن) به جنس مخالف، این کار را انجام دهد و حالت جنس مخالف را به خود بگیرد، جایز نیست.

جدا کردن سر گوسفند قبل از جان دادن
س) اگر سر حیوان را - قبل از جان دادن - جدا کنیم، اشکال دارد؟

ج) جدا کردن سر حیوان قبل از خروج کامل روح از بدن، حرام است، اما با این عمل گوشت حیوان حرام نمی شود.

عدم مراجعه مشتری برای دریافت جنس تعمیر شده
س) شخصی، جنسی را نزد تعمیرکار می برد و قرار می گذارند که پس از مدت مشخصی (مثلا یک ماه)، مشتری برای دریافت جنس تعمیر شده مراجعه کند و اگر مراجعه نکرد، تعمیرکار می تواند جنس را بیرون مغازه بگذارد و اگر تلف شد ضامن نیست، آیا چنین قراردادی صحیح است؟

ج) اشکال ندارد، تعمیرکار می تواند طبق قرار عمل کند.

ایستادن بچه نابالغ در صف نماز جماعت
س) آیا ایستادن بچه نابالغ در صف نماز جماعت، مانع اتصال صفوف جماعت است؟

ج) مانع اتصال صفوف نیست، مگر اینکه بدانند نماز او باطل است و فاصله ایجاد شده بیش از یک گام بلند باشد و اتصال از طریق دیگران نباشد.