آرشیو پنجشنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۵
صفحه آخر
۱۲

عکس نوشت

خبرگزاری مهر با انتشار مجموعه عکس تصویری گزارش داد: «استان کردستان با دارا بودن دو هنگ مرزی بانه و مریوان و 227 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارای اهمیت خاصی در نقاط مرزی کشور است. با توجه به بافت کوهستانی استان کردستان حفاظت از مرز کار بسیار سخت و دشواری است که این امر با نگهبانی شبانه روز توسط مرزبانان شکل می گیرد». عکسی که می بینید از این مجموعه انتخاب شده است.