آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۷
مسکن و عمران
۷
خبر

معرفی خانه های خالی تا پایان شهریور

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه اطلاعات مربوط به خانه های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می دهیم، گفت: تاکنون 4/ 13 میلیون واحد شناسنامه دار و 5/ 1میلیون پیامک به مالکان بیش از یک خانه ارسال شده است. محمود محمودزاده در گفت وگو با «ایسنا» اظهار کرد: از حدود 28 میلیون واحد مسکونی در کل کشور تا امروز 13 میلیون و 400 هزار واحد شناسایی و در واقع شناسنامه دار شدند که 48 درصد کل واحدهای مسکونی کشور را شامل می شود. وی افزود: در این بین مشخص شده که 5/ 1 میلیون نفر مالک بیش از یک واحد مسکونی هستند که برای آنها پیامک ارسال کردیم تا وضعیت سکونت خانه های خود را مشخص کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا پایان شهریورماه اطلاعات مربوط به خانه های خالی شناسایی شده را به سازمان امور مالیاتی ارائه می دهیم، گفت: مالکان باید با مراجعه به سامانه املاک و اسکان که نشانی آن در پیامک ها درج شده، وضعیت خانه های خود درخصوص سکونت شخصی، اجاره یا خالی بودن آن را اعلام کنند.