آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۵
شهرستان ها
۵

شهردار رشت تاکید کرد: تسریع در آغاز عملیات اجرایی طرح جمع آوری پسماند خشک و کیف پول الکترونیک

رشت-خبرنگاررسالت: ناصر حاج محمدی اظهار کرد : امروز دانش موضوعات فناوری اطلاعات بسیار پیشرفت کرده و این دانش باید به کمک شهرداری ها بیاید.شهردار رشت با اشاره به هدف مثبت طرح جمع آوری پسماند خشک و کیف پول الکترونیک گفت: شهرداری برای همکاری با سرمایه گذاران مربوطه آمادگی دارد.وی در ادامه با اشاره به تنفس 9 ماهه طرح یاد شده، خطاب به سرمایه گذاران تاکید کرد: سرمایه گذارپروژه باید هر چه سریع تر نسبت به آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام کند. مجری طرح و سرمایه گذار سامانه خرید وجمع آوری پسماند خشک و کیف پول الکترونیک نیز در این نشست اظهار کرد: این دو پروژه حجم بالای عملیاتی را شامل می شود و نیازمند همکاری مجموعه های طرف معامله است.سلمانی تغییر نگاه شهردار به مسائل را از اتفاقات مطلوب شهرداری عنوان کرد و گفت: میدان دادن به بخش های خصوصی، فرصت دانستن پسماندها به جای تهدید دانستن آن ها، مشارکت مردم در اموراتی همچون پسماند از جمله نگاه های مثبت شهردار بود که بی شک به نفع شهر و شهروندان است.