آرشیو یک‌شنبه ۲ آذر ۱۳۹۹، شماره ۵۰۳۹
بورس کالا
۲۲
جدول فولاد

قیمت ها در بازار آهن همچنان کاهشی

گروه شرکت ها : هفته پیش رو با کاهش قیمت ها در بازار آهن آغاز شد؛ به گونه ای که شمش فولاد از سوی برخی خصوصی ها از جمله کیمیا با افت 200 تومانی در هر کیلو مواجه شد. درمبادلات روز شنبه اول آذر ماه جاری، مقاطع از سوی فولاد خراسان بدون تغییر قیمت عرضه شد.