آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۵۲۳۷
صفحه آخر
۱۲

عکس نوشت

خبرگزاری ایسنا با انتشار مجموعه عکسی گزارش داد: «اینجا نقطه پایان مسیر طولانی زاینده رود است؛ جایی که پس از طی حدود 400 کیلومتر از نقطه آغاز سفرش از دامنه های خاوری ارتفاعات زاگرس و عبور از یک راه طولانی، پرپیچ وخم و دشوار، در روزگاران گذشته در این نقطه پایان، آرام می گرفته».