آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۲۳۰۵۴
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

ناتوانی باطل برای غلبه بر حق

منبع: سبا- 49

«(ای پیامبر) بگو: حق آمد و باطل نه می تواند چیزی را ایجاد کند و نه چیزی را برگرداند»