آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۴۳۰۹
سیاست
۳

هیچ نهادی جز نهادهای امنیتی و خاص نباید از پرژکتور نظارت به دور باشد

محمدعلی محسنی بندپی (نماینده مجلس)

یکشنبه هفته جاری در جریان بررسی طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» اکثریت مجلس به موضوعی رای داد که انتقادها و نگرانی هایی را در جامعه ایجاد کرده است؛ یعنی به موجب این مصوبه مجلس، حق شکایت مردم از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به دیوان عدالت اداری از آنها سلب شده است. درحالی که معتقدم هیچ نهادی جز نهادهای امنیتی و نهادهایی که تحت نظر رهبری هستند، نباید از پرژکتور نظارت در امان باشند. هیچ نهادی نباید درونش به گونه ای استقلال صددرصدی باشد و تصور کند عقل مطلق است و از نظارت به دور است. بحث دیوان عدالت اداری بحث ورود به ناعدالتی هاست و نباید نهادی مبرا از نظارت باشد اما مجلس متاسفانه به مستثناکردن شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از رسیدگی به مصوبات آنها در دیوان عدالت اداری رای داده است. مصوبه ای که در جامعه حساسیت هایی ایجاد کرده و گفته می شود مثلا مجلس اختیارات رسیدگی به طرح صیانت از فضای مجازی را به شورای عالی فضای مجازی سپرده است و از طرفی هم رسیدگی به شکایت از مصوبات این شورا و شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان عدالت اداری را غیرمجاز دانسته و نگرانی هایی را در جامعه به وجود آورده است. در حالی که ما نباید نهادهای قانون گذاری متفاوتی داشته باشیم اما مجلس در حال حرکت به سمتی است که اختیارات قانون گذاری خود را به دیگر نهادهای موازی تفویض می کند و این تفویض اختیارات به نهادهای مختلف باعث تعدد مراکز تصمیم گیر و مراکز قانون گذار خواهد شد که بسیار کار خطرناکی است و جمع کردنش کار راحتی نخواهد بود. البته در صورتی که رسانه ها به این موضوع حساسیت لازم را داشته باشند، از آنجایی که بسیار موثر هستند، می توانند مانع از این کار شوند یا زمینه ای را به وجود آورند که کمیسیون مربوطه و اعضایی که در کمیسیون تخصصی حضور دارند، در قالب طرح های دیگری پیوست یا مصوبه ای به آن اضافه کنند که هضم آن برای مردم راحت تر و پذیرشش سهل تر و قابل قبول تر شود. پس رسانه ها باید زمینه ای را فراهم کنند که این مصوبه در کمیسیون های مربوطه تغییر کند. برخی اتفاقاتی که در جامعه رقم می خورد، شاید اثر فشار رسانه ای بیشتر از برداشت منطقی فراکسیون یا کمیسیون مربوط به آن از موضوع باشد. پس رسانه ها در تایید یا رد یک موضوع می توانند نقش آفرین و موثر باشند و نباید اهالی رسانه قدرت خودشان را دست کم بگیرند.