آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۶۲۴۴
سبک زندگی
۱۲
یادداشت

انسان سعادتمند با تربیت دینی

مهری موسوی (مشاوره خانواده)

خداوند در قرآن می فرماید هدف از خلقت، رسیدن به سعادت و رستگاری است. مساله ای که برای رسیدن به آن پیامبران (ص) و امامان (ع) هم فرستاده شدند تا راه رسیدن به سعادت مشخص شود. برای رسیدن به سعادت اما باید افراد آموزش ببینند و والدین به عنوان اولین آموزگاران یک فرزند باید روش ها و مهارت های دینی برای رسیدن به سعادت را به کار ببندند.

پدر و مادر، قبل از فرزندآوری باید خود را در مسیر دینی قرار دهند. قبل از این که فرزندی به مرحله حیات برسد، باید زمینه های پرورش دینی او هم آماده شود. باید والدین مراقب خوراک و تغذیه خود باشند؛ موضوعی که در اسلام به تعبیری به عنوان «لقمه حلال» معرفی می شود. خوراک اما به غذا خلاصه نمی شود بلکه شامل خوراک شنیداری و دیداری هم است. والدین باید برای خوراک شنیداری و دیداری خود هم لقمه حلال بگیرند و هر چیزی را نخورند و نشوند.

 در دوران بارداری هم این مراقبت و توجه به خوراک حلال باید مهم باشد. بهتر است در این دوران مادر اذان، موسیقی آرامبخش و قرآن بشنود تا گوش فرزندش هم به کلام خدا آشنا و زمینه های آموزش او هم آماده شود.

بعد از تولد و نوباو گی توصیه می شود والدین مساله مهم الگوبرداری و آموزش به صورت غیرمستقیم را به کار ببرند. به این شکل که اگر دوست ندارند فرزندشان دروغ بگوید، خودشان هم دروغ نگویند، اگر دوست دارند که فرزندشان به دیگران کمک کند، خودشان هم به نیازمندان کمک کنند و به صورت عملی به او آموزش دهند که خوب و بد چیست ؟