آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۶۹۴
سیاست گذاری
۶

رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد: چکش کاری اجرای طرح مولدسازی

رئیس کل سازمان خصوصی سازی از تصویب اطلاحات آیین نامه اجرایی مصوبه مولدسازی دارایی های دولت از سوی اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد. به گفته قربان زاده، این اصلاحات در پنج بند تدوین شده و ارتقای ترتیبات نهادی، رقابت و شفافیت، تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه ها به مشارکت در مولدسازی، همسوسازی و انطباق بیشتر احکام آیین نامه با ضوابط قانونی و نظارت و ضمانت اجرا را دنبال می کند. پیش از این مصوبه مولدسازی دارایی های دولت به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات کشور تبدیل شده بود و انتقادات گسترده ای را برانگیخت. به نظر می رسد با وجود اصلاحات در نظر گرفته شده باز هم برخی از این انتقادات همچنان پابرجاست.

خبر تصویب اصلاحیه

روز گذشته حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، اعلام کرد در جلسه یکشنبه شب، 21 اسفندماه، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست سیدابراهیم رئیسی و با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، چارچوب اصلاحات آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت به تصویب رسید و مقرر شد متن و جزئیات آن در جلسه این هفته هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مصوب شود. او در ادامه سخنانش بیان کرد مطابق مصوبه سومین جلسه هیات عالی مولدسازی که در تاریخ پنجم بهمن ماه برگزار شد، مقرر شد نکات اصلاحی اعضا در خصوص آیین نامه، جمع آوری و دسته بندی شود. پس از این تکلیف و با انتشار مطالب و نقدها درباره موضوع مولدسازی نیز تلاش دبیرخانه بر این بود که تمامی نکات را موردنظر قرار دهد. البته اغلب اصلاحات تبیین و تصریح بیشتر ضوابط بود تا دغدغه ها و نگرانی هایی که افکار عمومی و صاحب نظران مطرح کردند، مدنظر قرار گیرد.

اصلاحات پنج بندی

رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه توضیحات خود گفت این اصلاحات در پنج بند دسته بندی شده است. به گفته قربان زاده، ارتقای ترتیبات نهادی، رقابت و شفافیت، تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه ها به مشارکت در مولدسازی، همسوسازی و انطباق بیشتر احکام آیین نامه با ضوابط قانونی و نظارت و ضمانت اجرا محتوای اصلی این پنج بند است. به گفته این مقام مسوول در بند نخست نکاتی مانند تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی دستور جلسات هیات پیش از جلسه اصلی هیات، تغییر آرای لازم به نحوی که اجماع نمایندگان سه قوه را دارا باشد و تسری اختیارات هیات داوری ماده 30 قانون اجرای سیاست ها به موارد اختلافی مولدسازی، مورد تایید قرار گرفت. او در خصوص بند دوم اظهار کرد: در ذیل بند دوم نیز نکاتی مانند شفاف سازی و اطلاع رسانی همه اقدامات به عموم مردم، هوشمندسازی همه مراحل مولدسازی، انتقال مالکیت از دولت به غیر دولت در فضای رقابتی و شفاف به ویژه از طریق بازار سرمایه، تغییر مدل تهاتر صرف به مدل عرضه رقابتی و امکان رقابت پیمانکاران با اعتبار خرید، حذف امتیازات حمایتی برای کارکنان دولت و غیره در فرآیند مولدسازی و نظام مند کردن نحوه محاسبه جزئیات کارمزد مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره بند سوم اصلاحات به تصویب رسیده تصریح کرد: در ذیل این بند هم نکاتی مانند تسری پروژه های نیمه تمام عمرانی به ملی و استانی، تشکیل کمیته پایش اولویت سنجی پروژه های نیمه تمام و اضافه کردن روش معاوضه برای بهینه سازی فضای اداری تصویب شد. قربان‎زاده درباره بند چهارم افزود: در بند چهارم نیز نکاتی مثل تنفیذ فرآیند جاری مزایده دارایی های مازاد تا قبل از ورود هیات، تاکید بر حفظ ارزش های اکولوژیک و محیط زیستی و قواعد شهرسازی در ارزش افزایی و نظام مند کردن روش مذاکره با احکام و ضوابط قوانین موجود و محدود کردن آن به موارد انتقال منفعت و پروژه های نیمه تمام عمرانی مورد تاکید قرار گرفت. در نهایت قربان زاده در خصوص اجزای بند پنجم نیز تاکید کرد در این بند تدقیق و تعیین حدود و ثغور مصونیت اعضای هیات و مجریان، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیات و اطمینان بخشی به بخش خصوصی برای تضمین ثبات قراردادهای دولت مورد تصویب قرار گرفت.

انتقادات همچنان پابرجاست

با وجود اصلاحات یادشده به نظر می رسد همچنان انتقادات به این طرح پابرجاست. پیش از این «دنیای اقتصاد» با گزارشی تحت عنوان «نقطه کور مولدسازی» به بررسی ابعاد مختلف واگذاری دارایی های دولت در طرح مولدسازی پرداخت و به نظرات اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی در این مورد پرداخت و در آن گزارش مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف و محمود اولاد، کارشناس اقتصاد شهری، انتقادات مختلفی را نسبت به این طرح وارد کردند. مسعود نیلی در سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که سابقه تاریخی نشان می دهد گذار از یک اقتصاد متمرکز و انحصاری به یک اقتصاد آزاد با بنگاه داری رقابتی، یا به عبارت دیگر از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی مستلزم آن است که هر سه مولفه یادشده تحت لوای یک برنامه بزرگ و همزمان پیش برده شوند و در غیاب هر یک از آن ها، اقدامات دیگر با شکست مواجه می شود.

به بیان دیگر خصوصی سازی یا انتقال مالکیت از دولت به بقیه یکی از قطعات پازل اصلاحات است. نیلی در ادامه سخنان خود بر این نکته تاکید کرده بود که انجام چنین اصلاحاتی برای یک شرایط اقتصاد کلان باثبات و یک اقتصاد کلان بی ثبات نتایج کاملا متفاوتی به بار خواهد آورد. او با اشاره به تجارب موجود از دهه هشتاد میلادی تجربه های متواتر موفق و ناموفق از انجام چنین برنامه هایی در جهان، گفت که در شرایط فعلی تورم به عنوان اصلی ترین متغیر اقتصاد کلان نشان می دهد شرایط بی ثباتی خواهیم داشت. نیلی در ادامه به این نکته اشاره کرد که هدف از خصوصی سازی سیاست زدایی از بنگاه ها و افزایش بهره وری آنها از این طریق است؛ اما در بسیاری از این موارد دارایی های دولت را نهادهای عمومی غیردولتی خریداری کردند که اتفاقا از خود دولت ماهیت سیاسی تری دارند که در نتیجه خبری از بهره وری نیز نخواهد بود.

به گفته نیلی، از آنجا که این نهادها خود صاحب بانک و شبکه مالی هستند، از این طریق نقدینگی لازم را تهیه می کنند و در نهایت بانک مربوطه این ارقام را از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی بر پایه پولی تحمیل خواهد کرد. نکته بعدی که مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته بود، مساله عمومی، و نه دولتی، بودن اموال مورد بررسی در این طرح است. در واقع چنین مصوباتی به گونه ای با اموال عمومی برخورد می کنند که گویی این اموال مختص دولت یا دستگاه های دولتی است. از سوی دیگر این سوال همچنان پابرجاست که در حالی که نرخ تشکیل سرمایه در کشور منفی است و شاهد کمبود سرمایه گذاری هستیم، واگذاری این اموال قرار است با کدام سرمایه گذاری این اموال را «بهره ور» کند؟ به نظر می رسد با وجود بررسی دوباره طرح مولدسازی و انجام برخی اصلاحات بر آیین نامه اجرایی آن، همچنان انتقادات عمده به این طرح به قوت خود باقی است.