آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۶
معارف
۶

منت خدا بر روزه داران ماه رمضان

رحیم کسایی

زمان با حرکت، آمیخته و عجین است. از همین رو، زمان را با حرکت ماه و خورشید می سنجند؛ با این همه، از نظر آموزه های قرآن، زمان ها با همه یکسانی در لحظات، تفاوت هایی دارد که زمانی را بر زمانی دیگر برتر قرار می دهد؛ چنان که زمان سحرگاهان از دیگر اوقات زمانی برتر دانسته شده است؛ همین برتری نیز برای زمان طلوع فجر تا طلوع خورشید است که براساس آیات و روایات زمان آمد و شد فرشتگان شب و روز است و حجم انبوهی از فرشتگان در تردد هستند که آثار آن برای اهل دل چنان واضح است که گویی جشنی بزرگ در آن زمان در میان آسمان و زمین برقرار شده و خدا آسمان را نورباران می کند.

ماه رمضان در طول گردش یکساله، زمانی خاص است که شب قدر در میان آن نیز اخص است. از این رو خدا در قرآن کریم ماه مبارک رمضان و شب قدر را بسیار تکریم و تعظیم کرده و احکام خاصی برای آن قرار داده که از مهم ترین آنها، روزه این ماه به عنوان فریضه دینی و احیای شب قدر به عنوان امر بس مستحب است که تقدیر یکساله انسان در آن شب رقم می خورد و ابلاغ و امضا و قضا می شود.

منت های الهی بر انسان ها

خدا بر انسان منت نهاده که افزون بر هدایت فطری تکوینی (طه، آیه 50؛ شمس، آیات7 و8)، هدایت تشریعی وحیانی را از طریق پیامبران و حجت های ظاهری ابلاغ کرده و اسلام و قوانین آن را فرو فرستاده تا عقول را بر انگیزاند و فطرت را بیدار کند ودر مسیر کمالات و دستیابی به مقام خلافت و مظهریت در ربوبیت هدایت کند.(بقره، آیه 38)

از تفضلات و منت های بزرگ الهی به انسان، وجود رسول الله(ص) در میان مومنان به عنوان «رحمه للعالمین» است؛ زیرا خدا حبیب خویش؛ یعنی محمد(ص) را به سوی خلق فرستاده و تنها این مومنان هستند که با بهره گیری از آن حضرت خود را از هر کس و هر چیز دیگری بی نیاز می یابند و با بهره گیری از تعلیم و تزکیه ایشان به کمالات بایسته و شایسته می رسند. (آل عمران، آیه 164)

پیامبر اکرم (ص) در میان همه پیامبران، یک استنثا است؛ زیرا او شاهد شاهدان از همه امت ها و به یک معنا شاهد بر پیامبران الهی نیز است.(بقره، آیه 143؛ نساء، آیه 41)

پس همان طوری که خدا بر انسان منت نهاد و افزون بر حجت باطنی، حجت ظاهری اسلام را فرو فرستاد یا بر مومنان منت نهاد و پیامبر(ص) را فرو فرستاد، همچنین بر انسان ها منت نهاد و ماه رمضان و روزه آن را برایشان واجب کرد.ماه رمضان و روزه آن از مهم ترین احسان ها و تفضلات و منت های الهی بر مومنان است؛ زیرا خدایی که مومنان را اهل حمد و ستایش قرار داده، شرایطی را فراهم آورده تا انسان شکر الهی را در قالب روزه به جا آورد و در مسیر تقوای الهی قرار گیرد که او را به تمامیت انوار صفات الهی می رساند و خدایی می کند.(بقره، آیه 183)

ماه مبارک رمضان که ماه روزه و ماه شب قدر است، چنان عظیم و پر برکت و مبارک است که باید آن را ماه اسلام و ماه پاکیزه شدن، ماه خلوص،ماه پیراسته شدن، ماه قیام، ماه نزول قرآن، ماه هدایت مردم، ماه بینات، ماه فرقان و مانند آنها دانست. این گونه است که این ماه از ماه های دیگر سال بسیار متمایز و برجسته و برتر است؛ زیرا خدا در این ماه مردمان را افزون بر بهره مندی از قرآن و دستیابی به علم، طهارت، تزکیه، به حریم خویش راه داده و با بیان حدودی از حرمات و محرمات، احترام خاصی برای ماه و اهل آن قرار داده است.

تحریم های ماه مبارک رمضان جز برای تعظیم و بزرگداشت ماه و اهل آن نیست؛ بنابراین اگر ممنوعیت هایی در خوراکی و نوشیدنی و دیگر حلال ها برای اهل روزه بیان شده همگی از باب اکرام و عنایت خاص الهی به اهل روزه ماه مبارک رمضان است.

خدا به عنوان میزبان در این ماه بر آن است تا انسان را از حیوانیت به چنان شرایط روحی و روانی برساند که فرشتگان مکرم الهی در آن سطح قرار دارند؛ زیرا آنان فاقد هواهای نفسانی از شهوت و غضب هستند؛ و کسانی که در ماه رمضان به مهمانی خدا می روند با محدودیت هایی که برای خود ایجاد می کنند، از سطح حیوانیت به سطح فرشتگان در می آیند و شهوت و غضب خویش را مهار و مدیریت می کنند و نفس روحانی خود را تقویت می نمایند.

یکی از جلوه های احسان و منت و تفضل خدا بر اهل رمضان و روزه داران شب قدری است که نزول قرآن در آن انجام شده است(بقره، آیه 185؛ قدر، آیات 1 تا 5)؛ قرآنی که همه تعلیمات و معارف غیبی غیر قابل دسترسی جز از طریق وحی، در آن است(بقره، آیه 151)؛ این قرآن انسان را چنان متعالی می کند که در مقام کریم قرار گرفته و مظهر نام کریم الهی می شود؛ زیرا خدای اکرم قرآن را تعلیم داده است(علق، آیات 3 تا 5) تا انسان در مکتب قرآن، به تقوایی دست یابد که او را در مقام «اکرمکم عندالله» قرار می دهد.(حجرات، آیه 13)

در شب قدر تقدیر یک ساله رقم می خورد و هر کسی سرنوشتی را خواهد داشت که در آن شب ابلاغ و امضا و قضا شده است.(دخان، آیات 1 تا 5؛ قدر، آیات 1 تا 5) از نظر قرآن، شب قدر که اگر انسان آن را درک کند و بتواند مقدرات خویش را با استغفار و دعا به گونه ای رقم زند که شقی به سعید تبدیل شود و از دوزخ به بهشت در آید، از یک عمر هشتاد و چند ساله آدمی بهتر است(همان)؛ زیرا کسی ممکن است هزار ماه زندگی کند ولی گرفتار شقاوت دوزخ در آخرت شود و کسی دیگر یک شبه ره صد ساله را برود و با استغفار و دعا و تضرع کاری کند که خدا سرنوشت او را در ام الکتاب تغییر دهد؛ زیرا ام الکتاب تقدیرات در دست خدا است و خدا می تواند آن را محو و تثبیت کند.(رعد، آیه 39)

وظایف مومنان در ماه مبارک رمضان

هر چند که خودداری از خوردن و نوشیدن و زناشویی در روز می تواند مفهوم شرعی روزه و صحت ظاهری آن را تحقق بخشد، ولی آنچه به روزه معنا می دهد، اخلاص قلبی همراه با شناخت نسبت به عظمت این ماه است. اصولا وقتی انسان معرفت و شناخت به چیزی به طور کامل پیدا می کند، انگیزه در انجام یا ترک قوی می شود و عزم و همت به حد عالی می رسد. وقتی انسان نسبت به شخص یا شخصیتی معرفت یافت، تعظیم و تکریم او با زمانی که نمی شناسد فرق دارد. از این رو درباره زیارت معصومان(ع) بر معرفت نسبت به آنان و مقامات و جایگاه بلند ایشان در پیشگاه خدا تاکید شده تاجایی که گفته می شود:هر که با معرفت به حق ایشان آنان را زیارت کند، بهشت برایش واجب می شود.

بنابراین، باید از خدا خواست تا خدا معرفت کاملی نسبت به عظمت ماه مبارک رمضان و لیله القدر به ما بدهد؛ زیرا کسی که مثلا به عظمت لیله القدر دست یابد و آن را ادراک کند، یک شبه ره صد ساله را می پیماید و از بدبختی به خوشبختی می رسد.(قدر، آیات 1 تا 5)

مومن در ماه مبارک رمضان باید اعضا و جوارح را از معصیت نگه دارد و تلاش کند تا کاری را انجام دهد که رضایت الهی در آن است. پس همان طوری که دهان را بر خوراکی و نوشیدنی می بندد باید گوش و چشم خود را بر لغو ببندد و به سوی لهو و بیهودگی نشتابد و از حرام و منهیات پرهیز کند. جز حلال نخورد و جز خیر و خوبی نگوید و جز برای رضای خدا و ثواب آخرت گام بر ندارد واز عقاب و کیفر الهی بترسد و از ریاکاری و شهرت طلبی در دین و دنیا بپرهیزد و جز خدا نخواهد و جز به اخلاص کاری نکند.نمازها را در اوقات آن بخواند و کوتاهی درانجام اعمال و تکالیف دینی نداشته باشد و افزون بر انجام واجبات و مستحبات وترک محرمات و مکروهات، از مباحاتی چون خوراکی و نوشیدنی و زناشویی دست کشد.در ساحت مستحبات تلاش کند تا با خویشان نیکی کند و صله رحم به جا آورد و با همسایگان از فضل خویش ببخشد و همان طوری که تن از ناپاکی پاک می کند، روان از آلودگی و پلیدی پاک سازد و مال خویش را پاک کرده و حق و حقوق مستحقان را بپردازد. اگر خویشاوندی ترکشان کرد، به آنان بازگردد و با آنان مصالحه کند. در حق کسی که به او ظلم کرده، انصاف ورزد و همه تقصیرها را به گردن او نیندازد و خود را نیز متهم سازد. کسی که تعدی کرد با او مسالمت نماید. درحق کسی تعدی نکند. با کسی که با خدا دشمن است دشمنی کند و ولایت او را نپذیرد.

با اعمال پاک و رشد دهنده به خدا تقرب جوید و از گناه ،خود را پاک سازد و دوباره به گناه و خطا باز نگردد. پس همان گونه که خدا به او توفیق توحید داده، از خدا بخواهد که او را به الحاد باز نگرداند و در حمد خدا کم نگذارد و در دین خدا شک نکند و از راه خدا دور و کور نشود و از محرمات غافل نشود. همچنین از خدا بخواهد که در شب های قدر او را به عفو خویش از آتش دوزخ برهاند و صفحه جدید و پاک برایش بگشاید و او را از اهل خیر قرار دهد. از خدا بخواهد که اگر کژ رفت راستش کند و اگر سست شد استوار گرداند و اگر گرایش به شیطان یافت او را نجات دهد واز دامش برهاند. او را بر عبادت پر بار سازد و اوقاتش را به طاعت الهی آراسته کند و روز شب بر طاعت و تضرع و دعا توفیق دهد و در پایان ماه رمضان مهمان روضه رضوان در عالی اعلی سازد.

مومنان روزه دار می دانند که عقوبت الهی در حق آنها به عدل است نه ظلم، عفو الهی به تفضل است و منت و قضای الهی به خیر اوست نه شر. چنین نگرشی موجب می شود تا خود را وامدار خدا بدانند و بر طاعت خویش بیفزایند.