آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۴۴۹
صفحه آخر
۱۲
تیتر مصور

اعتصاب کارکنان دفع زباله در پاریس

طراح: آلن