آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۸۱۵۲
جهان
۴

دورنما

واشنگتن پست : امریکا

پیامدهای سنگین ورشکستگی بانک سیلیکون ولی امریکا برای اقتصاد این کشور سبب شد تا 11 بانک بزرگ امریکایی برای جلوگیری از تکرار این ضربه سنگین به بدنه بانکداری این کشور، سرمایه ای حدود 30 میلیارد دلار به بانک فرست ریپابلیک تزریق کنند تا بتوانند از دست رفتن ناگهانی سرمایه این بانک به دلیل تصمیم سرمایه داران برای بستن حساب هایشان را جبران کنند. ژانت یلن که در چند روز اخیر تلاش زیادی برای متقاعد کردن سرمایه گذاران به ثبات سیستم بانکی داشته است، این اقدامبانک ها را مورد تحسین قرار دارد.

ایندیپندنت : انگلیس

مذاکرات مقامات اتحادیه ها و وزیر بهداشت انگلیس با توافق بر سر افزایش 5.2 درصدی حقوق و مزایای پزشکان و پرستاران، بحران اعتصاب ها و اعتراضات در این کشور را تا حدودی تعدیل کرد. این توافق شامل پرستاران، پزشکان، کادر درمان و رانندگان آمبولانس ها خواهد شد که در چندین هفته گذشته در برهه های مختلف با تعطیلی کارهایشان، دولت را به چالش جدی درمانی کشاندند. پیش تر طرح افزایش 3.2 درصدی حقوق کارکنان بخش بهداشت و درمان از سوی دولت، با مخالفت اتحادیه ها رو به رو شده بود.

حریت دیلی نیوز : ترکیه

یک مقام ارشد سازمان ملل از جامعه بین المللی خواست برای ارسال کمک های بشردوستانه به ترکیه آن هم پس از زلزله ویرانگر اخیر، سخاوتمندانه تر عمل کنند. این مقام سیاسی گفت: «حجم خسارت وارد شده بر 11 استان ترکیه غیرقابل باور است ومی‏توانم به جرات بگویم که پیش تر هرگز شاهد چنین فاجعه عظیمی نبوده ام. در این زمین لرزه 48 هزار نفر کشته و هزاران نفر آواره شدند.» وی تاکید کرد جامعه بین المللی فراموش نمی کند که ترکیه برای حل بحران مهاجران از 4 میلیون مهاجر میزبانی کرد.