دکتر زهرا اعتمادی فر

دکتر زهرا اعتمادی فر

دانشیار، میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان
رشته‌های تخصصی:
میکروبیولوژی Microbiology
مقالات مصوب 26 سایر مقالات 1
نویسنده اول 0 نویسنده مسئول 7
نمودار مقالات نمایه شده

درباره دکتر زهرا اعتمادی فر (Zahra Etemadifar)


شغل: دانشیار
متولد: 25 فروردین 1345
آشنا به زبان(های): فارسی انگلیسی
تحصیلات
1387
دکتری میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان
1377
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان
1368
کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان
وابستگی جاری (Current Affiliation)
1394 - 1399
دانشیار میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان
سوابق آموزشی و پژوهشی
1398 - 1400
معاون آموزشی میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی دانشگاه اصفهان
1396 - 1397
معاون آموزشی میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان
1387 - 1390
معاون آموزشی میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان
عضویت در انجمن‌ها و مجامع صنفی
1395 - 1399
عضو پیوسته پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان
مقالات
مشاهده فهرست کامل
این فهرست تنها شامل 27 عنوان مقاله نمایه شده نویسنده در مگیران است و مقالات ایشان در نشریات خارجی و کنفرانس‌ها را در بر نمی‌گیرد.
 • Assessment of bioremediation potential of Microcystis aeruginosa for removal of cadmium and lead ions from aqueous matrices
  J. Cheraghpour, Z. Etemadifar*, S. Afsharzadeh, N. Bahador
  Iranian Journal of Fisheries Sciences, 2020 متن
 • Isolation and Characterization of Melanin Producing Pseudomonas stutzeri Strain UIS2 in the Presence of l-tyrosine and Survey of Biological Properties of Its Melanin
  Sahar Eskandari, Zahra Etemadifar*
  دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، بهمن و اسفند 1398 متن
 • Multifunctional Biofertilizer from Pseudomonas Putida PT: A Potential Approach for Simultaneous Improving Maize Growth and Bioremediation of Cadmium-polluted Soils
  Sanaz Khashei, Zahra Etemadifar *, Hamid Reza Rahmani
  فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، زمستان 1398 متن
 • Evaluation of Aeromonas Hydrophila MSB16 Protease Production in Response to Low Intensity Electric Current, Surfactants, and Nanoparticles
  Matia Sadat Borhani *, Zahra Etemadifar, Eisa Jorjani
  فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، زمستان 1398 متن
 • حضور و جایگاه تکاملی سه گروه ژنی پلی کتاید سنتازهای تیپ I و II و پپتید سنتتاز غیرریبوزومی در سه سویه استرپتومایسس Iz8، F6 و F9
  سارا قشقایی، زهرا اعتمادی فر*، منوچهر توسلی
  مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، زمستان 1398 متن
 • مطالعه تاثیرعوامل محیطی و منابع کربن مختلف بر روی گوگردزدایی دی بنزوتیوفن توسط قارچ Exophiala spinifera
  فاطمه علمی، زهرا اعتمادی فر*، گیتی امتیازی
  نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، بهار 1398 متن
 • Molecular detection and statistical optimization of Exiguobacterium sp. MSB42 alkaline metalloprotease production
  Matia Sadat Borhani, Zahra Etemadifar *, Davood Biria, Eisa Jorjani
  Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology, Summer and Autumn 2018 متن
 • Efficient Media for High Lipase Production: One Variable at a Time Approach
  Safoura Soleymani, Houri Alizadeh, Hossein Mohammadian, Emad Rabbani, Fatemeh Moazen, Hamid Mirmohammad Sadeghi, Ziaedin Samsam Shariat, Zahra Etemadifar, Mohammed Rabbani *
  Avicenna Journal of Medical Biotechnology, Apr-Jun 2017 متن
 • Antimicrobial Effect of Copper Oxide Nanoparticles on Some Oral Bacteria and Candida Species
  Motahareh Amiri, Zahra Etemadifar, Alireza Daneshkazemi, Mehrnoosh Nateghi
  Journal of Dental Biomaterials, 2017 متن
 • Application of Rotatable Central Composite Design for Optimization of Extracellular Alkaline Protease Production from newly isolated Bacillus pseudofirmus MSB4
  Matia Sadat Borhani, Zahra Etemadifar, Eisa Jorjani
  فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، زمستان 1395 متن
ارتباط
ارسال پیام
کتاب‌ها
 • فیزیولوژی پروکاریوتها، انتشارات دانشگاه اصفهان (1395) ، با همکاری شراره ستوده، سمانه شاهرخ
 • اصول فلوسیتومتری، انتشارات دانشگاه اصفهان (1389) ، با همکاری سید حمید زرکش اصفهانی
 • زیست شناسی سیانوباکترها، انتشارات دانشگاه اصفهان (1393) ، با همکاری پیمان دریک وند
افتخارات و دستاوردها
پژوهشگر برتر دانشگاه اصفهان
1398
مولف برتر دانشگاه اصفهان
1397
توجه: اطلاعات این صفحه توسط نویسنده در مگیران ثبت شده و مسئولیت درستی آن بر عهده ایشان است. عناوین مطالب مجلات و روزنامه‌ها از اطلاعات نمایه شده در مگیران تامین شده و نمایش آن‌ها به عنوان نوشته‌های نویسنده پس از بررسی و تایید صورت گرفته‌است. با این وجود ممکن است مطالبی به دلیل تشابه اسمی در این فهرست قرار گرفته باشند که بنا به درخواست نویسنده اصلی ویرایش خواهند شد.
برای ارجاع به این صفحه از این نشانی استفاده کنید: http://magiran.com/R426824 
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال