درباره نشریه
ISSN:
1684-7490
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
تابستان 1377
صاحب امتیاز:
موسسه معمار نشر
مدیر مسئول:
رضا امیررحیمی
مدیرداخلی:
لیلا عسکری
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
زهره حاجی علی
مسئول اشتراک:
آمنه دلدار
تلفن:
021-26400980
021-26400981
021-26400982
دورنگار:
021-26400980
021-26400981
021-26400982
سایت اختصاصی:
www.memarmagazine.com
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، پایین تراز حسینه ارشاد، نرسیده به همت، کوچه دیباج، پلاک 6، طبقه دوم، واحد 6
صندوق پستی:
7151-15875
اشتراک:
دورنگار:
021-26400980
021-26400981
021-26400982
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/01
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۷