درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1372
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سازمان اداری و استخدامی کشور
مدیر مسئول:
دکتر جمشید انصاری
سردبیر:
دکتر فرهاد علی پور
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان میرعماد، شماره 16 ساختمان شهید سلیمی، طبقه چهارم، امور مطالعات نظام ها و فناوری های مدیریتی
صندوق پستی:
6417-19395
سایت اختصاصی:
tahavol.saminatech.ir
تلفن:
021-85351420
021-85354486
دورنگار:
021-85351425
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/19

فصلنامه تحول اداری به عنوان نشریه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور، مقالات علمی، مروری، کاربردی ، دیدگاه ها و تجربیات موفق دستگاه های اجرایی در موضوعات مختلف مرتبط با نظام اداری از جمله سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری، برنامه های اصلاح و توسعه نظام اداری، توسعه رهبری و مدیران آینده در بخش دولتی، ساختار و سازماندهی در بخش دولت، توسعه سرمایه انسانی، دولت الکترونیک، نظام های مدیریتی نوین، سلامت و شفافیت اداری، فرهنگ سازمانی در نظام اداری، مدیریت توسعه استعدادها، رویکردهای مدیریت هزینه نیروی انسانی، آینده پژوهی در مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت شایستگی و شایسته پروری، حرفه ای گرایی در مدیریت، جانشین پروری و فناوری های مدیریتی را منتشر نموده است.

مدیر مسئول
دکتر جمشید انصاری
دکتر جمشید انصاری

سردبیر
دکتر فرهاد علی پور
دکتر فرهاد علی پور

اعضای تحریریه
دکتر محمد ابویی اردکان
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
Mohammad Abouei Ardakan
Associate Professor College of Management
University of Tehran
دکتر بهزاد ابوالعلایی
دکتر بهزاد ابوالعلایی

دکتر مجید پسران قادر
دکتر مجید پسران قادر

علی اصغر پورعزت
استاد تمام مدیریت دولتی و حکمرانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Asghar Pourezzat
Full Professor, public administration and governance
University of Tehran
Specialist: Public Policy Making
دکتر علی پیران نژاد
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست، دموکراسی الکترونیکی، مشارکت الکترونیکی، دولت الکترونیک، دولت باز
Ali Piran Nejad
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Information and communication technology and politics, e-democracy, e-participation, e-government, open government
دکتر عباسعلی حاجی کریمی

دانشگاه شهید بهشتی
Abbas Ali Hajikarimi

Shahid Beheshti University
دکتر عمران رمضانی
دکتر عمران رمضانی

دکتر بهروز زارعی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Behrooz Zarei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: System management
دکتر میرعلی سیدنقوی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Mir Ali Seyyednaghavi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management
دکتر مهدی شامی زنجانی

دکتر سید علی صدرالسادات

دکتر سید احمد طباطبایی
دکتر سید احمد طباطبایی

دکتر حسن عابد جعفری

دکتر فرهاد علی پور
دکتر فرهاد علی پور

دکتر ابوالحسن فقیهی
استاد مدیریت دولتی
دانشگاه علامه طباطبائی
Abolhassan Faghihi
Professor, Management
Allameh Tabataba'i University
دکتر آرین قلی پور
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، جامعه شناسی سازمان ها -رفتار سازمانی - مدیریت استراتژیک
Ariyan Gholipour
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resource Management, Sociology of Organizations - Organizational Management - Strategic Management
دکتر رحمت الله قلی پور سوته
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Rahmatollah Gholipour Souteh
Professor
University of Tehran
Specialist: Public Policy
دکتر علی الله قنبری

دکتر مهدی مرتضوی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Mehdi Mortazavi
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
رضا واعظی
استاد تمام مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Reza Vaezi
Full Professor, public administration
Allameh Tabataba'i University
دکتر مهدی هداوند

دکتر نورمحمد یعقوبی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Noor Mohammad Yaghoubi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: governmental management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۸