درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
انتشار این نشریه متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
سردبیر:
مهرداد قیومی بیدهندی
مدیر اجرایی:
دکتر احمد صدری
تلفن:
021-66954200-5
سایت اختصاصی:
honar.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولی عصر (عج) ، جنب پارک ساعی، شماره 1105، ، کدپستی: 1511913511
صندوق پستی:
1377-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1386/11/27
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۸