درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
علی تقوی
سردبیر:
مهدی مکی نژاد
مدیرداخلی:
علیرضا بهارلو
ویراستار فارسی:
امین ایرانپور
ویراستار انگلیسی:
علیرضا بهارلو
صفحه آرا:
هادی عادل خانی
طراح و گرافیست:
هادی عادل خانی
سایت اختصاصی:
golestanehonar.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولی عصر (عج) نرسیده به طالقانی، پلاک 1552 فرهنگستان هنر، طبقه ششم ، کدپستی: 1416953613
صندوق پستی:
1377-13145
تلفن:
021-66951658
تلفن همراه:
09155214553
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/22
مدیر مسئول
علی تقوی
استادیار زبان و ادبیات فارسی
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: ادبیات حماسی، ادبیات داستانی، شعر معاصر، تاریخ هنر، ادبیات نمایشی
Ali Taqavi
Assistant Professor, Persian Language and Literature
Iranian Academy Of Arts
Specialist: Epic literatur, Fiction, Contemporary poetry, Art history, Dramatic literature
سردبیر
مهدی مکی نژاد

Mahdi Makinejad

اعضای تحریریه
دکتر یعقوب آژند
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر و معماری، تاریخ و فرهنگ ایران
Yaghoob Azhand
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: art and architecture, History and Culture of Iran
دکتر عباس اکبری

محمدرضا بهزادی
محمدرضا بهزادی

دکتر شهرام پازوکی
دانشیار
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Shahram Pazoki
Associate Professor
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر سید مهدی حسینی
دکتر سید مهدی حسینی

دکتر مرتضی رضوان فر
دکتر مرتضی رضوان فر

دکتر مهدی صحراگرد
استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و هنر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: تاریخ هنر اسلامی، تاریخ خوشنویسی اسلامی، تاریخ کتیبه نگاری اسلامی، نسخ خطی
Mahdi Sahragard
Assistant Professor, Department of Architecture, faculty of Architecture and Arts
Mashhad Branch, Islamic Azad University
Specialist: History of Islamic Arts, History of Islamic epigraphy, Hsitory of Islamic Calligraphy, Islamic Manuscripts, Museum Archival Research
دکتر ولی الله کاووسی
دکتر ولی الله کاووسی

دکتر مهدی گلچین عارفی
دکتر مهدی گلچین عارفی

ویراستار فارسی
امین ایرانپور
امین ایرانپور

ویراستار انگلیسی
علیرضا بهارلو
علیرضا بهارلو

مدیرداخلی
علیرضا بهارلو
علیرضا بهارلو

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۲