درباره نشریه
ISSN:
2008-4048
eISSN:
2008-4056
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مدیر مسئول:
دکتر حسن بهبودی
سردبیر:
دکتر عبدالرسول سبحانی
مدیر اجرایی:
مهین ملایی
تلفن:
013-33330939
دورنگار:
013-33330939
سایت اختصاصی:
journal.gums.ac.ir
نشانی:
رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله، ، کدپستی: 4193893345
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/18
مدیر مسئول
دکتر حسن بهبودی
دانشیار گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Hassan Behboodi
Associate Professor, Eye group, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
سردبیر
دکتر عبدالرسول سبحانی
دکتر عبدالرسول سبحانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Abdol Rasoul Sobhani
Professor, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
هیات تحریریه
دکتر علی مجتهدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Ali Mojtahedi
Associate Professor, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: microbiology
دکتر شادمان نعمتی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Shadman Nemati
Associate Professor, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngolog
دکتر عالیا صابری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: نورولوژی
Alia Saberi
Associate Professor, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
استاد مرکز تحقیقات آسیب های جاده ای گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Shahrokh Yousef Zadeh Chabok
Professor, Guilan Road Trauma Research Center, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر حسن بهبودی
دانشیار گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Hassan Behboodi
Associate Professor, Eye group, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر انوش برزیگر
دکتر انوش برزیگر
استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Anoosh Barzigar
Professor, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
دکتر احمدرضا دهپور
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر عبدالرسول سبحانی
دکتر عبدالرسول سبحانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Abdol Rasoul Sobhani
Professor, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر حمید سوری
استاد گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر علی صدارت
استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: داخلی گوارش
Ali Sedarat
Professor, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Intestinal digestion
دکتر کامبیز فرقان پرست
دکتر کامبیز فرقان پرست
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Kambiz Forghan Parast
Associate Professor, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر جواد گل چای
استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پوست
Javad Golchay
Professor, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Skin
دکتر حسین فروتن
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای گوارش
Housein Froutan
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Digestive diseases
دکتر فریبرز منصورقناعی
استاد داخلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: گوارش
Fariborz Mansour Ghanaie
Professor, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Digestion
دکتر علی نوبخت حقیقی
دکتر علی نوبخت حقیقی
استاد بخش نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نفرولوژی
Ali Nobakht Haghighi
Professor, Division of Nephrology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر رضا نصیری
دکتر رضا نصیری
استاد دانشگاه میشیگان آمریکا
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Reza Nasiri
Professor, Michigan State University, USA,
Specialist: pharmacology
دکتر محمدحسن هدایتی امامی
دکتر محمدحسن هدایتی امامی
دانشیار داخلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Mohammad Hasan Hedayati Emami
Associate Professor, Gilan University of Medical Sciences
ویراستارفارسی
دکتر سنبل طارمیان
دکتر سنبل طارمیان
Sonbol Taromian
ویراستار انگلیسی
دکتر حسن خواجه ای
دکتر حسن خواجه ای
Hasan Khajei
مدیر اجرایی
مهین ملایی
مهین ملایی
Mahin Mollaee
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۸۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۸۷۷