درباره نشریه
ISSN:
2008-4048
eISSN:
2008-4056
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مدیر مسئول:
دکتر حسن بهبودی
سردبیر:
دکتر نعمت الله آهنگر
ویراستار فارسی:
سنبل طارمیان
ویراستار انگلیسی:
دکتر حسن خواجه ای
تلفن:
013-33330939
دورنگار:
013-33330939
سایت اختصاصی:
journal.gums.ac.ir
نشانی:
رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله، ، کدپستی: 4193893345
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/16
مدیر مسئول
دکتر حسن بهبودی
دانشیار گروه چشم
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Hassan Behboodi
Associate Professor Eye group
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
سردبیر
دکتر نعمت الله آهنگر
دکتر نعمت الله آهنگر

اعضای تحریریه
دکتر علی مجتهدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Ali Mojtahedi
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: microbiology
دکتر شادمان نعمتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Shadman Nemati
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngolog
دکتر عالیا صابری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: نورولوژی
Alia Saberi
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
استاد مرکز تحقیقات آسیب های جاده ای گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Shahrokh Yousef Zadeh Chabok
Professor Guilan Road Trauma Research Center
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر انوش برزیگر
دکتر انوش برزیگر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Anoosh Barzigar
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
دکتر احمدرضا دهپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر عبدالرسول سبحانی
دکتر عبدالرسول سبحانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Abdol Rasoul Sobhani
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر حمید سوری
استاد اپیدمیولوژی -
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر علی صدارت
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: داخلی گوارش
Ali Sedarat
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Intestinal digestion
دکتر کامبیز فرقان پرست
دکتر کامبیز فرقان پرست
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Kambiz Forghan Parast
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر جواد گل چای
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پوست
Javad Golchay
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Skin
دکتر حسین فروتن
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای گوارش
Housein Froutan
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Digestive diseases
دکتر فریبرز منصورقناعی
استاد داخلی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: گوارش
Fariborz Mansour Ghanaie
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Digestion
دکتر علی نوبخت حقیقی
دکتر علی نوبخت حقیقی
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نفرولوژی
Ali Nobakht Haghighi
Professor Division of Nephrology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر رضا نصیری
دکتر رضا نصیری
استاد دانشگاه میشیگان آمریکا
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Reza Nasiri
Professor Michigan State University, USA
Specialist: pharmacology
ویراستار فارسی
سنبل طارمیان
استادیار بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Sonbol Taramian
Assistant Professor, Infectious Diseases Departnent
Gilan University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر حسن خواجه ای
دکتر حسن خواجه ای

Hasan Khajei

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۰۱