فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان - پیاپی 129 (بهار 1403)

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
پیاپی 129 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهسا کوچکی، بهاره محمودپور، سینا سرلک، امیررضا هندی* صفحات 2-11
  زمینه

  اختلالات گیجگاهی فکی گروهی از شرایط هستند که سبب اختلال در مفصل فک، عضلات جونده و محدودیت باز کردن دهان می شوند و بر توانایی بیمار در غذا خوردن، رعایت بهداشت دهانی و سایر فعالیت های روزانه تاثیر می گذارند . علت این بیماری کاملا مشخص نشده است. این اختلال در بزرگسالان نسبت به نوجوانان و همچنین در زنان نسبت به مردان شیوع بالاتری دارد. اگرچه مزایای لیزر کم توان در درمان اختلالات گیجگاهی فکی گزارش شده است نتایج در مطالعات مختلف متفاوت است.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی کارایی لیزر کم توان در درمان اختلالات گیجگاهی فکی است.

  روش ها

  در این مقاله مروری روایتی پایگاه های داده گوگل اسکالر، پابمد و اسکوپوس برای پیدا کردن مقالات کارآزمایی بالینی، کارآزمایی تصادفی کنترل شده، مطالعه مورد شاهدی از سال 1976 تا کنون با استفاده از کلیدواژه های (مبتنی بر Mesh) temporomandibular disorder ، low level laser ،pain myofascial  جست وجو شدند

  یافته ها

  از بین 271 مقاله یافت شده ، تنها 8 مقاله وارد مطالعه شدند و 6 مقاله تایید کردند که لیزر کم توان می تواند در درمان اختلالات گیجگاهی فکی موثر باشد. یک مقاله معتقد بود که دستگاه فوق نورانی  (SUPERLUMINOUS DEVICES: SLD) روش کارآمد تری نسبت به درمان با لیزر کم توان است و یک مقاله معتقد بود درمان با لیزر کم توان در درمان اختلالات گیجگاهی فکی کارآمد نیست.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مرور می توان گفت درمان با لیزر کم توان در درمان اختلالات گیجگاهی فکی و اختلالات مرتبط با آن از جمله درد عضلات جونده و مفصل گیجگاهی و مشکل در باز شدن فک موثر است. مقالات بررسی شده محدود هستند و با قاطعیت نمی توان نتیجه گیری کرد. بنابراین نیاز به مطالعات تکمیلی در این راستاست.

  کلیدواژگان: اختلالات تمپورومندیبولار، لیزر کم توان، درد صورتی عضلانی
 • طیبه سادات طباطبایی، زهرا خسروی زاده، زهرا نیکوزاد، مجید صالحی، مرتضی علیزاده، علی طالبی* صفحات 12-27
  زمینه

  پیشرفت های اخیر در حوزه بیولوژی تولید مثل به واسطه مهندسی بافت کمک شایانی به مراقبت های بهداشتی و درمانی ناباروری کرده است. تحقیقات کنونی در زمینه مهندسی زیستی بافت های تناسلی زنان، امیدهای جدیدی را برای افرادی که از اختلالات مادرزادی و اکتسابی دستگاه تناسلی رنج می برند و همچنین دچار ناباروری هستند، ایجاد کرده است. 

  هدف

  هدف از این مطالعه، ارائه مرور کلی از مواد زیستی و استراتژی های استفاده شده در مهندسی بافت اندام ها / بافت های تولید مثلی زنان است.

  روش ها

  در این مطالعه جست وجوی مقالات با استفاده از کلید واژه های  Infertility ،Tissue Engineering ،Female Reproductive Organs ،Vagina ،Uterus ،Ovary  و Follicle توسط دو پژوهشگر مسلط به روش جست وجوی علمی به طور مستقل در بانک های اطلاعاتی ساینس دایرکت، اسکوپوس، پاب مد، وب آوساینس و گوگل اسکالر انجام شد و در نهایت، 82 مقاله انتخاب و بررسی شد.

  یافته ها

  مهندسی بافت با استفاده از مواد زیستی، سلول های بنیادی و فاکتورهای مولکولی برای ساخت رحم مصنوعی، بازسازی واژن، رشد و بلوغ فولیکول های تخمدان در شرایط آزمایشگاهی علاوه بر فراهم کردن بستری برای مطالعات علوم پایه در این زمینه، راهکارهای کاربردی و درمانی برای اختلالات اندام های تولید مثلی زنان و ناباروری ارائه کرده است. 

  نتیجه گیری

  عملکردهای فیزیولوژیک دستگاه تناسلی زنان می تواند تحت تاثیر اختلالات اکتسابی و نقایص مادرزادی قرار گیرد که منجر به ناباروری می شود. رویکردهای مهندسی بافت به عنوان راهکارهای درمانی عملکردی، از طریق استفاده از مواد زیستی، سلول ها و فاکتورهای رشد کمک زیادی به این حوزه کرده است؛ بنابراین درمان های مبتنی بر مهندسی بافت می تواند روزنه امیدی در بیماران مبتلا به این اختلالات باز کند.

  کلیدواژگان: اندام های تولید مثل زنان، ناباروری، مهندسی بافت
 • لیلا روحی بلسی، حسن شفاعتی شمامی*، علی علیزاده، صادق پسندیده فر، مجتبی مخصوص، احمد غلامی صفحات 28-35
  زمینه

  ارائه مراقبت ایمن توسط پرستاران شاغل در بخش های اورژانس برای مراقبت های منحصر به فرد به بیماران با شرایط حاد و تهدید کننده حیات ضروری است. در واقع، این پرستاران نیازمند سطوح بالاتری از عملکرد مستقل هستند؛ بنابراین وجود شایستگی های ارائه مراقبت ایمن و داشتن استقلال حرفه ای در پرستاران تازه کار شاغل در اورژانس ها اهمیت بسیاری دارد.

  هدف

  هدف از مطالعه حاضر، تعیین ارتباط استقلال حرفه ای با ارائه مراقبت ایمن در پرستاران تازه کار شاغل در بخش های اورژانس بود.

  روش ها

  در این مطالعه مقطعی تحلیلی، محیط پژوهش بخش های اورژانس و جامعه پژوهش، همه پرستاران تازه کار شاغل در این بخش ها بودند که به شیوه سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر 3 بخش اطلاعات جمعیت شناختی، ارزیابی مراقبت پرستاری ایمن و استقلال حرفه ای پرستاران بالینی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های تی مستقل، همبستگی اسپیرمن و پیرسون و آنالیز رگرسیون خطی ساده) استفاده شد.

  یافته ها

  طبق نتایج ارتباط معناداری بین استقلال حرفه ای و ارائه مراقبت ایمن بین پرستاران مشاهده شد. به ازای یک واحد افزایش در نمره استقلال حرفه ای شاهد افزایش 0/133 برابری شانس ارائه مراقبت ایمن بودیم (009/P<0).

  نتیجه گیری

  وجود ارتباط معنادار بین 2 مولفه استقلال حرفه ای و مراقبت ایمن بین پرستاران نشان می دهد در صورتی پرستاران درک بیشتری از کنترل بر عملکردشان، تصمیم گیری و آزادی عمل در جهت اقدام بر اساس ایمنی بیمار داشته باشند، می توانند مراقبت های باکیفیت تری به بیماران ارائه کنند؛ بنابراین توانمندسازی پرستاران با فراهم ساختن شرایط عملکرد بر اساس استقلال حرفه ای می تواند در نهایت به نتایج بهتر برای بیمار و ایمنی کلی در بخش اورژانس منجر شود.

  کلیدواژگان: پرستار، مراقبت پرستاری، استقلال حرفه ای، کیفیت مراقبت
 • سویل نصیرمحترم، مریم اکبری*، ملیحه اکبرپور، فرناز مظلوم صفحات 36-43
  زمینه

  آبسه سپتوم که تجمع چرک در فضای بین غضروف یا استخوان تیغه بینی و پریکندر یا پریوست است و اغلب به دنبال هماتوم سپتوم ناشی از تروما ایجاد می شود. سایر عوامل شایع شامل جراحی، جسم خارجی و سینوزیت است. اهمیت آبسه سپتوم علاوه بر احتمال بروز عوارض ظاهری و بدشکلی بینی، احتمال وقوع عوارض تهدید کننده حیات یا جدی همچون استئومیلیت، آبسه اربیت یا داخل مغز است.

  هدف

  هدف از این مطالعه، تعیین فراوانی و عوامل زمینه ای همراه آبسه سپتوم در مراجعه کنندگان یک بیمارستان ارجاعی در شمال کشور است.

  روش ها

  در این مطالعه مقطعی توصیفی، 37 بیمار مبتلا به آبسه سپتوم در بازه زمانی تعیین شده شناسایی شدند، اطلاعات جمعیت شناختی و عوامل زمینه ای در این بیماران شناسایی و گزارش شد.

  یافته ها

  در این مطالعه، فراوانی آبسه سپتوم 37 مورد بود. شایع ترین عامل زمینه ای شناسایی شده، سابقه جراحی سپتوپلاستی یا سپتوراینوپلاستی (35/1 درصد) و سپس ابتلا به دیابت (21/6 درصد) بود. یکی از عوامل جالب در این بیماران انجام کوتریزاسیون برای کنترل اپیستاکسی بود (6 بیمار). تمام بیماران تحت درمان با آنتی بیوتیک وسیع الطیف و درناژ جراحی قرار گرفتند. 5 بیمار دچار عارضه بینی زینی شکل شده بودند. در 5 بیمار نتیجه کشت ترشحات مثبت گزارش شد.

  نتیجه گیری

  با شناسایی زودرس بیماران دارای عوامل زمینه ای، آبسه سپتوم تا حد زیادی بیماری قابل کنترل است و می توان از وقوع عوارض جدی جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: تیغه بینی، هماتوم، آبسه، کوتریزاسیون
 • زهرا حصاری، معصومه روحانی، شیرین پروین رو*، الهه رفیعی صفحات 44-55
  زمینه

  عطاری ها از مراکز مهم تهیه گیاهان دارویی هستند. با این حال، عدم بسته بندی مناسب می تواند موجب آلودگی انواع مختلف میکروارگانیسم ها، قارچ ها و مخمرها شود.

  هدف

  هدف از این مطالعه، بررسی میزان آلودگی میکروبی و قارچی 4 گیاه از خانواده نعناییان در سطح عطاری های رشت است.

  روش ها

  در این مطالعه، محققان 15 نمونه از گیاهان نعنا، رزماری، پونه و 16 نمونه بادرنجبویه را جمع آوری کردند. نمونه ها رقیق شده، به مدت 1 ساعت انکوبه شدند و سپس برای شمارش باکتری ها به محیط کشت تریپتیک سوی آگار منتقل شدند. از محیط کشت سابورو دکسترو آگار برای شمارش کل کپک و مخمر و محیط کشت مک کانکی براث برای شناسایی اختصاصی اشریشیا کلی استفاده شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و مقایسه آلودگی باکتری و قارچی در نمونه های گیاهی با مقادیر استاندارد فارماکوپه آمریکا (2020) با استفاده از آزمون ناپارامتری آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون انجام شد. 

  یافته ها

  از مجموع 61 نمونه گیاهی تجزیه و تحلیل شده، 59 نمونه (73/7 درصد) آلوده به باکتری و 60 نمونه (86/6 درصد) آلوده به قارچ بودند. موارد خاص آلوده به اشریشیا کلی 27 نمونه (44/2 درصد) را به خود اختصاص دادند. میانگین تعداد باکتری ها و قارچ ها در نمونه های گیاهی به ترتیب 105×3/39 و 105× 6/3 بود.

  نتیجه گیری

  آلودگی میکروبی بیشتر نمونه های گیاهان بررسی شده در این مطالعه بسیار بالاتر از حد مجاز اعلام شده است.لازم است سیاست های نظارتی دقیق تری توسط مسئولین ناظر بر سلامت فراورده های طبیعی عطاری ها لحاظ شود.

  کلیدواژگان: آلودگی میکروبی، گیاه دارویی، خانواده نعناییان، رشت
 • رحمت الله پرندین*، فائزه عباسی صفحات 56-65
  زمینه

  افسردگی از شایع ترین و قدیمی ترین نشانگان روانی است که در متون مختلف به آن پرداخته شده است و بر کیفیت خلق شخص اثر گذاشته و نحوه ادراک او را از خودش و محیطش دگرگون می سازد. گیاه شاه افسر حاوی مواد موثره و ترکییات آنتی اکسیدانت است.

  هدف

   هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات ضد افسردگی عصاره الکلی شاه افسر در موش های سوری نر است.

  روش ها

  در این تحقیق تجربی از 42 سر موش سوری نر به 6 گروه 7 تایی شامل گروه های کنترل (نرمال سالین)، کنترل منفی (رزرپین)، کنترل مثبت (رزرپین+ فلوکستین) و 3 گروه رزرپینی تحت درمان با دز 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره الکلی شاه افسر از راه درون صفاقی طبقه بندی شدند. از آزمون های رفتاری شنای اجباری و معلق ماندن دم برای ارزیابی افسردگی استفاده شد و ظرفیت آنتی اکسیدانی و مالون دی آلدهید مغز نیز اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معناداری 0/05>P تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های به دست آمده از این تحقیق نشان داد دز200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره در مقایسه با کنترل منفی مدت زمان بی حرکتی را در آزمون شنای اجباری به طور معناداری کاهش داد. در آزمون معلق ماندن دم دز 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره در مقایسه با کنترل منفی افزایش معنادار نشان داد. دز 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره ظرفیت آنتی اکسیدانی مغز را در مقایسه با کنترل منفی به طور معناداری افزایش داد. دز 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره ظرفیت آنتی اکسیدانی مغز را در مقایسه با کنترل مثبت به طور معناداری کاهش داد.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان داد گیاه شاه افسر احتمالا به واسطه ترکیبات آنتی اکسیدانی ، اثرات ضد افسردگی شبیه به فلوکستین دارد.

  کلیدواژگان: ضد افسردگی، شاه افسر، فعالیت آنتی اکسیدانی
 • محسن امیری نیا، رضا سپهوند*، محمد حکاک، سید نجم الدین موسوی صفحات 66-83
  زمینه

  شفافیت از دیرباز یک اصل اساسی برای مدیریت دولتی سازمان ها بوده است و معمولا به عنوان ابزاری قدرتمند برای دستیابی به اهداف اجتماعی مطلوب، از جمله تقویت مسئولیت پذیری و کاهش فساد تلقی می شود.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف اصلی کیفی طراحی و تبیین مدل نهادینه سازی فرهنگ شفافیت در دانشگاه علوم پزشکی لرستان و با هدف اصلی کمی شناسایی روابط بین مولفه ها انجام شده است.

  روش ها

  روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی متوالی بوده است. در مرحله کیفی، این پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوا و مشارکت کنندگان مشتمل بر اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی لرستان بوده است. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل و سطح بندی مولفه ها از روش  ISM (Interpretive Structural Modelling)استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه های انجام شده نشان می دهد که 18 عامل به عنوان عوامل اصلی الگوی نهادینه سازی فرهنگ شفافیت در دانشگاه علوم پزشکی لرستان ارائه شده است که عبارت اند از: چابکی سازمانی، مدیریت تغییر، حاکمیت قانون، اعتماد و اطمینان، پاسخگویی صریح، زیرساخت های فرهنگی، مدیریت دانش، اثربخشی و کارآمدی فرایندها، کیفیت مقررات تنظیمی، مدیریت مشارکتی، عدالت محوری، مهارت های شناختی، وفق و مدارا، کاهش فساد اداری، بهبود رضایتمندی جامعه، تحول و بهبود نظام اداری، شایسته سالاری و رضایتمندی منابع انسانی. بر حسب نتایج بخش کمی، کاهش فساد اداری و رضایتمندی منابع انسانی بیشترین تاثیر را بر مدل نهادینه سازی فرهنگ شفافیت در دانشگاه علوم پزشکی لرستان داشته اند.

  نتیجه گیری

  متغیرهای مستقل و کلیدی نهادینه شدن فرهنگ شفافیت، کاهش فساد اداری و رضایتمندی منابع انسانی هستند که بیشتر اثر را بر سایر متغیرها دارند و کمترین اثر را از سایر متغیرها می پذیرند، به همین دلیل هنگام نهادینه کردن فرهنگ شفافیت، توجه به این گونه معیارها اهمیت بسیاری دارند.

  کلیدواژگان: شفافیت، فرهنگ شفافیت، نهادینه سازی شفافیت، دانشگاه علوم پزشکی
 • سعید قاسمی، زهرا صبور، محمد موذن، سعید منوچهری* صفحات 84-93
  زمینه

  آکنه روزاسه یک بیماری التهابی پوستی است که توسط برخی باکتری ها ایجاد می شود. آزلائیک اسید به دلیل فعالیت ضد میکروبی می تواند در بیماری های پوستی، از جمله آکنه روزاسه استفاده شود.

  هدف

  هدف از این مطالعه، تهیه، ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پایداری مقدماتی ژل آزلائیک اسید 15 درصد است.

  روش ها

  برای تهیه ژل آزلائیک اسید ابتدا محلول آبی حاوی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید و بنزوئیک اسید تهیه شد. سپس مخلوطی همگن حاوی پلیسوربات 80 و تری گلیسیرید در دمای 50 درجه سانتی گراد به مخلوط اول اضافه شد. پروپیلن گلیکول، لسیتین و کربومر P940 به مخلوط فوق افزوده و ژل تشکیل شد. سپس محلول آزلائیک اسید در پروپیلن گلیکول به ژل افزوده شد. در نهایت، فرمولاسیون ژل 15 دقیقه هموژنایز شد.

  یافته ها

  در روز ساخت، تمام فرمولاسیون های با ظاهر مناسب و میزان آزلائیک اسید حدود 15 درصد بودند. در مطالعه مقدماتی پایداری 3 ماهه، میزان آزلائیک اسید در فرمولاسیون 5(F5) (ساخته شده با هموژنایزر) بیشتر از 99 درصد محتوای دارو شد، البته این فرمولاسیون تفاوت معناداری با سایر فرمولاسیون ها نداشت. میزان آزاد سازی دارو از F5، در ساعت اول حدود 30 درصد و پس از 2 ساعت 50 درصد شد.

  نتیجه گیری

  فرمولاسیون های ساخته شده از نظر pH، ویسکوزیته و محتوای دارو مناسب بودند. با توجه به شرایط مشابه نگهداری فرمولاسیون ها در طی 3 ماه، در F5 بیشترین میزان همگن بودن آزلائیک اسید و کمترین مقدار انحراف معیار مشاهده شد که نشان دهنده اهمیت استفاده از هموژنایزر در فرایند ساخت ژل است. همچنین استفاده از پروپیلن گلیکول 18 درصد وزنی / وزنی ، علاوه بر نقش کمک حلالی می تواند سبب افزایش میزان رهش آزلائیک اسید شود.

  کلیدواژگان: آزلائیک اسید، آکنه روزاسه، ژل، پایداری
|
 • Mahsa Koochaki, Bahare Mahmoudpour, Sina Sarlak, Amirreza Hendi* Pages 2-11
  Background

  Temporomandibular disorders (TMDs) are a group of conditions that cause dysfunction in the jaw joint, masticatory muscle pain and mouth opening limitations, and affects patients’ ability to eat, practice oral health, and perform other activities of daily living. The etiology of TMDs is not well-known. These disorders have a higher prevalence in women and younger people. Although the benefits of low-level laser therapy (LLLT) in treating TMD have been reported, the results vary from study to study.

  Objective

  The purpose of this study is to investigate the effectiveness of LLLT in the treatment of TMDs

  Methods

  In this narrative review study, a search was conducted in Google Scholar, PubMed, and Scopus databases for randomized clinical trials, case-control studies, and systematic reviews published from 1976 to 2023 using the keywords (Mesh terms) temporomandibular disorder, low-level laser therapy, LLLT, and myofascial pain. 

  Results

  Of 271 found articles, only 8 were included in the study, of which 6 confirmed that the LLLT was effective in the treatment of TMDs. One article concluded that superluminous devices are more effective than LLLT and one article concluded that LLLT is not effective in treating TMDs.

  Conclusion

  The LLLT is effective in the treatment of TMDs and its related disorders, such as masticatory muscle disorder, temporal joint pain, and difficulty in jaw opening. The nuber of studies are limited and definite conclusions cannot be drawn. Therefore, further studies are needed in this field.

  Keywords: Temporomandibular disorders, low-level laser therapy, Myofascial pain
 • Tayebeh Sadat Tabataba'i, Zahra Khosravizadeh, Zahra Nikoozad, Majid Salehi, Morteza Alizadeh, Ali Talebi* Pages 12-27
  Background

  Recent advances in the field of reproductive biology through tissue engineering have greatly contributed to infertility health care and treatment. Current studies on the bioengineering of female genital tissues has created new hopes for people suffering from congenital and acquired reproductive tract disorders and infertility.

  Objective

  This study aims to review the biological materials and strategies employed in the tissue engineering of female reproductive organs and tissues.

  Methods

  In this study, articles were searched using the keywords “infertility”, “tissue engineering”, “female reproductive organs”, “vagina”, “uterus”, “ovary” and “follicle” independently in Web of Science, PubMed, Scopus, ScienceDirect and Google scholar databases. Finally 82 articles were selected and reviewed.

  Results

  Tissue engineering using biological materials, stem cells, and molecular factors for the construction of artificial uterus, vaginal reconstruction, growth and maturation of ovarian follicles in laboratory conditions, in addition to providing a platform for basic science studies in this field, has provided practical and therapeutic solutions for the female reproductive system disorders and infertility.

  Conclusion

  The physiological function of female reproductive system can be affected by congenital and acquired disorders, resulting in infertility. Tissue engineering approaches, as functional therapeutic solutions, have greatly contributed to this field through the use of biological materials, cells and growth factors. Therefore, tissue engineering-based therapies can open a window of hope in women suffering from these disorders.

  Keywords: Female reproductive organs, Infertility, Tissue engineering
 • Leila Rouhi Balasi, Hasan Shafaati Shamami*, Ali Alizadeh, Sadegh Pasandidehfar, Mojtaba Makhsoos, Ahmad Gholami Pages 28-35
  Background

  It is necessary to provide safe care for patients with acute and life-threatening conditions by nurses working in the emergency departments (EDs). These nurses need higher levels of independent performance. Therefore, the competency to provide safe care and having professional nursing autonomy in novice nurses working in the EDs are very important.

  Objective

  The purpose of this study was to determine the relationship between professional nursing autonomy and safe nursing care in newly graduated nurses working in the EDs.

  Methods

  In this analytical cross-sectional study, the study population consists of all newly graduated nurses working in EDs of hospitals in Guilan, Iran. They all were included in the study using a census sampling method. The tools for collecting information were a demographic form, the assessment of safe nursing care questionnaire, and the professional nursing autonomy scale. Descriptive and inferential statistics (independent t-test, Spearman or Pearson correlation test, and linear regression analysis) were used to analyze the collected data.

  Results

  There was a significant relationship between professional nursing autonomy and safe nursing care; for every one unit increase in professional autonomy, the chance of providing safe nursing care increases by 0.133 (P=0.009).

  Conclusion

  The significant relationship of professional nursing autonomy with safe nursing care among the EDS nurses shows that if nurses have a greater control over their performance, decision-making ability, and autonomy to act based on patient safety, they can provide better quality care to patients. Therefore, empowering nurses by providing conditions to perform based on professional autonomy, can ultimately lead to better results for the patients and cause overall safety in the EDs.

  Keywords: Nurse, Nursing care, Professional autonomy, Quality of Health Care
 • Sevil Nasirmohtaram, Maryam Akbari*, Maliheh Akbarpour, Farnaz Mazloom Pages 36-43
  Background

  Nasal septal abscess, which is the collection of purulent materials between the cartilaginous or bony septum and the mucoperichondrium or mucoperiosteum, often occurs after septal hematoma caused by trauma. Other common factors include surgery, foreign bodies, and sinusitis. In addition to the risk of nasal deformity, septal abscess can cause life-threatening complications such as osteomyelitis, orbital or intracerebral abscess.

  Objective

  This study aims to investigate the frequency of nasal septal abscess and its related factors in patients in north of Iran.

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study on the patients referred to a hospital in north of Iran in 2022. Their demographic and disease-related information were recorded and the risk factors were finally identified.

  Results

  In this study, 37 patients had septal abscess. The most common risk factor identified was a history of septoplasty or septorhinoplasty (35.1%), followed by diabetes mellitus (21.6%). Surprisingly, one of the factors in these patients was cauterization for epistaxis treatment (n=6). All patients were treated with broad-spectrum antibiotics and surgical drainage. In five patients, abscess resulted in saddle nose deformity. Positive culture results were reported in five samples.

  Conclusion

  Early identification of nasal septal abscess and its risk factors can help control the disease and prevent its serious complications.

  Keywords: Nasal septum, Hematoma, Abscess, cauterization
 • Zahra Hesari, Masoumeh Rohani, Shirin Parvinroo*, Elahe Rafiei Pages 44-55
  Background

  Herb shops are important for preparing medicinal plants. Improper packaging can lead to contamination of these plants by various types of microorganisms, fungi and yeasts.

  Objective

  This study aims to investigate the prevalence of microbial and fungal contamination in four plants from the Lamiaceae family in herb shops in Rasht, Iran.

  Methods

  In this study, 15 samples from mint, rosemary, and wild mint plants, and 16 samples from lemon balm were collected. The samples were diluted and incubated for one hour, then transferred onto Tryptic soy agar culture medium for bacterial enumeration. The sabouraud dextrose agar culture medium was used to count total mold and yeast, while McConkey Broth culture medium was used for specific identification of Escherichia coli. Data analysis was conducted in SPSS software, version 16. For comparing the bacterial and fungal contamination levels in the plant samples with the Pharmacopeial quality standard values, the non-parametric Wilcoxon signed rank test was used.

  Results

  Out of 61 plant samples, 59 (73.7%) were contaminated with bacteria, and 60 samples (86.6%) were contaminated with fungi. The number of samples contaminated with Escherichia coli was 27 (44.2%). The mean counts of bacteria and fungi in the plant samples were 3.39×105 and 6.3×105, respectively.

  Conclusion

  The microbial contamination in most of the plant samples examined in this study is significantly higher than the permissible limit. It is necessary for health authorities to implement stricter policies for monitoring the quality of natural products in herb shops of Rasht, Iran.

  Keywords: Microbial contamination, Herbal medicine, Lamiaceae, Rasht
 • Rahmatollah Parandin*, Faezeh Abbasi Pages 56-65
  Background

  Depression is one of the most common psychological disorders that can affect a person’s mood and change his/her perception of the self and environment. Melilotus officinalis L. plant contains effective substances and antioxidant compounds.

  Objective

  The present study aims to investigate the antidepressant effects of alcoholic extract of Melilotus officinalis L. in male rats.

  Methods

  In this experimental research, 42 male rats were divided into six groups of 7 including control (normal saline), negative control (reserpine), positive control (reserpine+fluoxetine) and three reserpine groups treated by intraperitoneal injection of 100, 200, 400 mg/kg doses of alcoholic extract of Melilotus officinalis L. Behavioral tests including forced swim test (FST) and tail suspension test (TST) were used to evaluate depression, and the antioxidant capacity and malondialdehyde level were also measured. The data were analyzed in SPSS software, version 20 using one-way analysis of variance. The significance level was set at P<0.05.

  Results

  The 200 mg/kg and 400 mg/kg doses of alcoholic extract significantly reduced the duration of immobility in the FST compared to the negative control. In the TST, the doses of 200 and 400 mg/kg showed a significant increase compared to the negative control. The doses of 200 and 400 mg/kg significantly increased the antioxidant capacity of the brain compared to the negative control. The doses of 200 and 400 mg/kg significantly reduced the antioxidant capacity of the brain compared to the negative control.

  Conclusion

  The alcoholic extract of Melilotus officinalis L has antidepressant effects similar to fluoxetine probably due to its antioxidant compounds.

  Keywords: Antidepressant, Melilotus officinalis, Antioxidant activity
 • Mohsen Amirinia, Reza Sepahvand*, Mohammad Hakkak, Seyed Najmoddin Mousavi Pages 66-83
  Background

  Transparency has long been a basic principle for the management of public organizations and is usually considered a powerful tool to achieve desirable social goals, including strengthening accountability and reducing corruption.

  Objective

  The current research aims to develop a model for institutionalization of transparency culture in Lorestan University of Medical Sciences (LUMS) and assess the relationships between its components.

  Methods

  This is a mixed-method (exploratory sequential) study. In the qualitative phase using the content analysis method, the participants included university faculty members and senior managers of LUMS. A researcher-made questionnaire tool was used to collect information, and the interpretive structural modelling method was used to analyze and rank the components.

  Results

  Based on the results, 18 factors were identified as the main factors of the model for institutionalization of transparency culture in LUMS, which were organizational agility, change management, the rule of law, trust and confidence, clear accountability, cultural infrastructure, knowledge management, effectiveness and efficiency of processes, regulatory quality, participatory management, justice orientation, cognitive skills, adaptation and tolerance, reduced administrative corruption, improved community satisfaction, transformation and improvement of the administrative system, meritocracy, and employee satisfaction. Among these factors, the reduced administrative corruption and employee satisfaction had the greatest effect on institutionalizing the culture of transparency in LUMS.

  Conclusion

  The most important factors for institutionalizing the culture of transparency in LUMS are the reduction of administrative corruption and the satisfaction of human resources. Therefore, it is important to pay attention to these factors in institutionalizing the culture of transparency.

  Keywords: Transparency, institutionalization, Lorestan University of Medical Sciences
 • Saeed Ghasemi, Zahra Sabour, Mohammad Moazen, Saeed Manoochehri* Pages 84-93
  Background

  Rosacea as a skin inflammatory disease may be triggered by some types of bacteria. Azelaic acid with antibacterial property can be used for treatment of skin conditions such as Rosacea.

  Objective

  In this study, we aim to prepare and evaluate the physicochemical properties and primary stability of 15% azelaic acid gel.

  Methods

  For the gel preparation, first, an aqueous solution containing ethylenediaminetetraacetic and benzoic acids was prepared. Then, a mixture of polysorbate 80 and triglyceride was added to the solution at 50°C. Then, lecithin, propylene glycol, and carbomer 940 P was added to the mixture, and stirred. After that, the gel was prepared. Then, 15 g of dissolved azelaic acid in propylene glycol was added to the gel. Finally, the formulation was homogenized for 15 min.

  Results

  On the day of production, all the formulations had a smooth appearance and the amount of azelaic acid was about 15%. In the preliminary stability study for 3 months, the amount of azelaic acid in the formulation 5 (F5), prepared using homogenizer, was more than 99% of drug content, without any significant difference with other formulations. The released drug from F5 was 30% in the first hour and 50% after 2 hours.

  Conclusion

  All prepared formulations have acceptable pH, viscosity, and drug content. In 3 months, the highest homogeneity of azelaic acid with the lowest standard deviation was seen in the F5 formulation, indicating the importance of using homogenizer in azelaic acid gel preparation. Also, the propylene glycol 18% w/w, in addition to having a co-solvent role, can increase the release of azelaic acid from the gel.

  Keywords: Azelaic acid, Rosacea, Gel, Stability