درباره نشریه
ISSN:
2588-722X
eISSN:
2588-7238
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
پاییز 1372
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر مسئول:
دکتر سیدحبیب الله موسوی بهار
سردبیر:
دکتر سیدحمید هاشمی
مدیر اجرایی:
مسعود کورکی
تلفن:
081-38380924
دورنگار:
081-38380924
سایت اختصاصی:
sjh.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، مقابل پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
صندوق پستی:
518-65155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/29

دفتر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1371 با هدف انتشار نشریه ای جهت ارتقاء سطح تحقیقات و پژوهش در دانشگاه، چاپ و نشر مقالات اعضاء هیات علمی در سطح ملی و به منظور اطلاع جامعه علمی کشور از نتایج و دستاوردهای تحقیقات و پژوهشهای محققین تاسیس گردید. در سال 1372 با انتشار 2 شماره در سال آغاز بکار نمود و در سال 1376 رتبه علمی پژوهشی را دریافت نمود و هم اکنون یکی از مجلات مصوب و مورد پذیرش جامعه علمی پزشکی کشور است که به شکل فصلنامه و روز آمد و به صورت الکترونیکی منتشر می گردد. لازم بذکر است حمایت علمی و تامین اعتبار مالی نشریه نیز از سوی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه انجام می گیرد. این مجله از دوره بیست و چهارم، شماره 4، زمستان 1396، شماره مسلسل 86 با نام جدید مجله پزشکی بالینی ابن سینا منتشر میشود. 

مدیر مسئول
دکتر سیدحبیب الله موسوی بهار
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: فلوشیپ اندویورولوژی، اورولوژی
Seyed Habibollah Mosavi Bahar
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine Fellowship, Urology
سردبیر
دکتر سیدحمید هاشمی
استاد گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: متخصص بیماریهای عفونی
Seyed Hamid Hashemi
Professor, Infectious Diseases Group, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: infectious disease specialist
هیات تحریریه
دکتر اکرم رنجبر
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Akram Ranj Bar
Associate Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر سعید بشیریان
دانشیار گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Saeed Bashirian
Associate Professor, Public Health Department, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: general Hygiene
دکتر محمدمهدی تقدیری
استاد گروه مغز و اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Mohammad Mahdi Taghdiri
Professor, Department of pediatric Neurology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Children's Neurology
دکتر ساسان توانا
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های ریه
Sasan Tavana
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Lung disease
دکتر علیرضا جانبخش
استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Ali Reza Janbakhsh
Professor, Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر اسماعیل حاجی نصرالله
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عمومی
Esmaeil Haji Nasrollah
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: General surgery
دکتر علیرضا خلج
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: جراحی عمومی
Ali Reza Khalaj
Associate Professor, Shahed University
Specialist: General surgery
دکتر فاطمه زراعتی
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Fatemeh Zeraati
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر فاطمه شبیری
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مامائی
Fatemeh Shobeiri
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: مامائي
دکتر ایرج صدیقی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی کودکان
Iraj Sedighi
Professor, Department of Pediatrics, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Diseases
دکتر علیرضا ظهیرالدین
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ali Reza Zahiroddin
Professor, behavioral Sciences Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر حمیدرضا عبدالصمدی
استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیماری های دهان، فک و صورت
Hamid Reza Abdolsamadi
Professor, School of Dentistry, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Oral and maxillofacial illnesses
دکتر ملیحه عرب
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Maliheh Arab
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر محمدیوسف علیخانی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Mohammad Yousef Alikhani
Professor, School of Medicine, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology, Microbiology
دکتر محمد فلاح
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mohammad Fallah
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر کوروش قره گزلی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های مغز و اعصاب
Kourosh Ghara Gozli
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurological diseases
دکتر علی قلعه ایها
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: Psychiatry
Ali Ghaleiha
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمدمهدی قیامت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Mehdi Ghiamat
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر منوچهر کرمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Manouchehr Karami
Associate Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر شاهین کسرایی
استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی
Shahin Kasraei
Professor, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Restorative Dentistry
دکتر حسین محجوب
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Hossein Mahjub
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر محمدحسین مدرسی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Hussein Modaresi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر ابراهیم نادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیماری های داخلی
Ebrahim Nadi
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Internal Diseases
دکتر بهشاد نقش تبریزی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Beh Shad Naghsh Tabrizi
Associate Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
دکتر بهروز نقیلی
استاد دانشکده پزشکیمرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیماری های عفونی و گرمسیری
Behrouz Naghili
Professor, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Infectious and Tropical Diseases
ویراستارفارسی
دکتر مهرانگیز وهابیان
دکتر مهرانگیز وهابیان
مسعود کورکی
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات
Masoud Koorki
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Data management
مدیر اجرایی
مسعود کورکی
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات
Masoud Koorki
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Data management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۱
تعداد عناوین درج شده:
۹۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۷۸