درباره نشریه
ISSN:
2588-722X
eISSN:
2588-7238
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 1372
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر مسئول:
دکتر سید حبیب الله موسوی بهار
سردبیر:
دکتر سید حمید هاشمی
مدیر اجرایی:
مسعود کورکی
ویراستار فارسی:
دکتر مهرانگیز وهابیان
ویراستار فارسی:
مسعود کورکی
تلفن:
081-38380924
دورنگار:
081-38380924
سایت اختصاصی:
sjh.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، مقابل پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
صندوق پستی:
518-65155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/01

دفتر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1371 با هدف انتشار نشریه ای جهت ارتقاء سطح تحقیقات و پژوهش در دانشگاه، چاپ و نشر مقالات اعضاء هیات علمی در سطح ملی و به منظور اطلاع جامعه علمی کشور از نتایج و دستاوردهای تحقیقات و پژوهشهای محققین تاسیس گردید. در سال 1372 با انتشار 2 شماره در سال آغاز بکار نمود و در سال 1376 رتبه علمی پژوهشی را دریافت نمود و هم اکنون یکی از مجلات مصوب و مورد پذیرش جامعه علمی پزشکی کشور است که به شکل فصلنامه و روز آمد و به صورت الکترونیکی منتشر می گردد. لازم بذکر است حمایت علمی و تامین اعتبار مالی نشریه نیز از سوی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه انجام می گیرد. این مجله از دوره بیست و چهارم، شماره 4، زمستان 1396، شماره مسلسل 86 با نام جدید مجله پزشکی بالینی ابن سینا منتشر میشود. 

مدیر مسئول
دکتر سید حبیب الله موسوی بهار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: فلوشیپ اندویورولوژی، اورولوژی
Seyed Habibollah Mosavi Bahar
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine Fellowship, Urology
سردبیر
دکتر سید حمید هاشمی
استاد بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: متخصص بیماریهای عفونی
Seyyed Hamid Hashemi
Professor, Department of Infectious Diseases
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Disease Specialist
اعضای تحریریه
دکتر اکرم رنجبر
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Akram Ranj Bar
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر فرید ابوالحسنی شهرضا
دانشیار موسسه ملی تحقیقات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های داخلی
Farid Abolhassani Shahreza
Associate Professor, National Institute of Health Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Internal Diseases
دکتر سعید بشیریان
دانشیار
Saeid Bashirian
Associate Professor
دکتر محمدمهدی تقدیری
استاد گروه مغز و اعصاب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Mohammad Mahdi Taghdiri
Professor Department of pediatric Neurology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Children's Neurology
دکتر ساسان توانا
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های ریه
Sasan Tavana
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Lung disease
دکتر علیرضا جانبخش
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Ali Reza Janbakhsh
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر اسماعیل حاجی نصرالله
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عمومی
Esmaeil Haji Nasrollah
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: General surgery
دکتر علیرضا خلج
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: جراحی عمومی
Alireza Khalaj
Associate Professor
Shahed University
Specialist: General surgery
دکتر فاطمه زراعتی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Fatemeh Zeraati
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر علیرضا ظهیرالدین
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ali Reza Zahiroddin
Professor behavioral Sciences Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر حمیدرضا عبدالصمدی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیماری های دهان، فک و صورت
Hamid Reza Abdolsamadi
Professor School of Dentistry
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Oral and maxillofacial illnesses
دکتر ملیحه عرب
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Maliheh Arab
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر محمدیوسف علیخانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Mohammad Yousef Alikhani
Professor School of Medicine
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology, Microbiology
دکتر محمد فلاح
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mohammad Fallah
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر کوروش قره گزلی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های مغز و اعصاب
Kourosh Ghara Gozli
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurological diseases
دکتر علی قلعه ایها
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: Psychiatry
Ali Ghaleiha
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر منوچهر کرمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Manouchehr Karami
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر شاهین کسرایی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی
Shahin Kasraei
Professor School of Dentistry
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Restorative Dentistry
دکتر حسین محجوب
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Hossein Mahjub
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر ابراهیم نادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیماری های داخلی
Ebrahim Nadi
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Internal Diseases
دکتر بهشاد نقش تبریزی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Beh Shad Naghsh Tabrizi
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
دکتر بهروز نقیلی
استاد دانشکده پزشکیمرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیماری های عفونی و گرمسیری
Behrouz Naghili
Professor Infectious and Tropical Diseases Research Center
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Infectious and Tropical Diseases
ویراستار فارسی
دکتر مهرانگیز وهابیان
دکتر مهرانگیز وهابیان

مسعود کورکی
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات
Masoud Koorki

Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Data management
مدیر اجرایی
مسعود کورکی
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات
Masoud Koorki

Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Data management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۸۶۹