درباره نشریه
ISSN:
1024-1000
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
آذر ماه 1369
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به ارایه متن مطالب خود در مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
جواد علیزاده
مدیر مسئول:
جواد علیزاده
سردبیر:
جواد علیزاده
روابط عمومی:
فرزان انگار
مسئول اشتراک:
مریم محسنی مقدم
تلفن:
021-88142046
دورنگار:
021-88142192
سایت اختصاصی:
www.tanz-o-caricature.8m.com
نشانی:
تهران، سبلان شمالی، خیابان آزادی، بدیع الزمان، پلاک 9، طبقه منفی یک
سامانه پیام کوتاه:
09196326260
تلفن همراه:
09196326260
صندوق پستی:
531-16765
اشتراک:
دورنگار:
021-88142046
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۰