فهرست مطالب

طنز و کاریکاتور - پیاپی 294 (امرداد 1398)

ماهنامه طنز و کاریکاتور
پیاپی 294 (امرداد 1398)

 • 32 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/05/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سردمقاله
  صفحه 2
 • دیدگاه جنگی
  صفحه 3
 • سیل ویرانگر نوروزی
  صفحه 4
 • مسابقه درک کاریکاتور
  صفحه 6
 • کاریکاتورهای برنده
  صفحه 8
 • طنزهای سیاهچاله ای
  صفحه 10
 • گفت و گوی خبری کتاب ایران (ایبنا) با جواد علیزاده
  صفحه 12
 • دعوت به نمایشگاه بوف کور
  صفحه 18
 • آلبرکامو (1960 - 1913) پوچ گرای ضد پوچی
  صفحه 20
 • سفرهای مامان کوپولو
  صفحه 36