درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا عارف
سردبیر:
دکتر حسین شیرازی
تلفن:
021-66021150
021-66032000
دورنگار:
021-66021150
021-66032000
سایت اختصاصی:
ic4i-journal.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، ضلع غربی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید ولی الله صادقی، پلاک 26، طبقه 4، واحد 16
صندوق پستی:
634-13445
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/26
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا عارف
استاد تمام مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Full Professor, Electrical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
سردبیر
دکتر حسین شیرازی
استاد هوش مصنوعی، مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: کامپیوتر، هوش مصنوعی
Hossein Shirazi
Professor, Faculty of Electrical and Computer
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Artificial Intelligence, Computer
اعضای تحریریه
سید ضیاءالدین قاضی زاده
سید ضیاءالدین قاضی زاده
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
دکتر جلیل آقا راشدمحصل
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات، الکترونیک، مخابرات
Jalil Agha Rashed Mohassel
Professor Faculty of Engineering
University of Tehran
Specialist: Communication, Electronics, Telecommunications
دکتر یحیی رحیم صفوی
دکتر یحیی رحیم صفوی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
Yahya Rahim Safavi
Associate Professor
Imam Hossein University
دکتر سید مصطفی صفوی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مخابرات
Seyyed Mostafa Safavi
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر مجید غیوری ثالث
استادیار مهندسی کامپیوتر، دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: کامپیوتر
Majid Ghayoori
Assistant Professor, Computer Engineering
Imam Hossein University
دکتر مهدی فشارکی
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Mehdi Fesharaki
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر محمدحسن قاسمیان
استاد مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Hassan Ghassemian
Professor, Electrical and Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Electrical engineering telecommunications
دکتر محمود کمره ای
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق - مخابرات
Mahmoud Kamarei
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Telecommunications, Electrical engineering telecommunications
دکتر علی ناصری
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: کامپیوتر، فیزیک
Ali Naseri
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: کامپيوتر, Physics
دکتر محمدرضا ولوی
دکتر محمدرضا ولوی
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Mohammad Reza Valvi
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶