درباره نشریه
ISSN:
1735-1537
eISSN:
1735-7667
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مدیر مسئول:
دکتر حسن ابوالقاسمی
سردبیر:
دکتر شعبان مهرورز
دبیر تحریریه:
دکتر مصطفی اکبری قمی
سایت اختصاصی:
militarymedj.bmsu.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه شهید نصرتی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج) ، دفتر مدیریت نشریات
صندوق پستی:
581-19945
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/18
مدیر مسئول
دکتر حسن ابوالقاسمی
دکتر حسن ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: انکولوژی خون شناسی کودکان
Hasan Abolghasemi
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Hematology Oncology
سردبیر
دکتر شعبان مهرورز
استاد مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Shaban Mehrvarz
Professor, trauma research center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دبیر تحریریه
دکتر مصطفی اکبری قمی
دکتر مصطفی اکبری قمی

اعضای تحریریه
دکتر مرتضی ایزدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Morteza Izadi
Professor International Travel Medicine Center of Iran
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر علیرضا خوشدل
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Reza Khoshdel
Associate Professor Faculty of Medicine
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر نادر مقصودی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست سلولی و ملکولی
Nader Maghsoudi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر احمدرضا جمشیدی
استاد مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Ahmad Reza Jamshidi
Professor, Rheumatology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology, Internal medicine
دکتر نعمت الله جنیدی جعفری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Nematollah Jonaidi Jafari
Associate Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر مصطفی قانعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Mostafa Ghanei
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pulmunologist
دکتر جعفر اصلانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Jafar Aslani
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonologist
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
دکتر علی مهرابی توانا
دکتر علی مهرابی توانا
استاد گروه میکروب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ali Mehrabi Tavana
Professor Department of Microbiology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر بهرام عین اللهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Bahram Einollahi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر محمدرضا صفری نژاد
دکتر محمدرضا صفری نژاد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اورولوژی
Mohammad Reza Safarinejad
Professor
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر غلامرضا پورحیدری
دکتر غلامرضا پورحیدری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Gholam Reza Pour Heydari
Associate Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر محمدکریم بهادری
دانشیار مرکز تحقیقات مدیریت سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammad Karim Bahadori
Associate Professor Health Management Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Health Care Management
دکتر سید رضا حسینی
دکتر سید رضا حسینی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Seyed Reza Hosseini

Baqiyatallah University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۳۲