فهرست مطالب

مجله طب نظامی
سال بیست و پنجم شماره 6 (پیاپی 124، بهمن و اسفند 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ملیحه سلیمی بنی، Vinciya Pandian، امیر واحدیان عظیمی*، سید طیب مرادیان وفایی، علی بهرامی فر صفحات 2056-2057
 • سیمین تاج شریفی فر، فرید غفاری*، حسین محمدابراهیمی صفحات 2058-2060
 • معراج مرادبیگی، فاطمه محمدی، فهیمه صولت، عرفان اسماعیلی، گلی ارجی، میثم رحمانی* صفحات 2061-2072
  زمینه و هدف

  سلامت از راه دور یکی از فناوری هایی است که می تواند در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان عوارض حملات بیوتروریسم کمک کند. هدف از این پژوهش، معرفی کاربرد های این ابزار و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آن در حملات بیوتروریستی است.

  روش ها

  در این مطالعه، جستجو در دو پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس، پابمد و همچنین موتور جستجوی گوگل اسکالر در بازه زمانی سال های 2001 تا 2021 انجام شد. با اعمال معیارهای ورود و خروج و بررسی عنوان، چکیده و متن کامل مقالات، مقالات نهایی برای ورود به بخش تجزیه و تحلیل انتخاب شدند. داده های مقالات مشمول، بر اساس فرم گردآوری داده، استخراج و تحلیل داده ها به روش روایتی انجام شد.

  یافته ها

  از بین مقالات بازیابی شده، 15 مقاله جهت تحلیل نهایی باقی ماند. براساس یافته ها، نقش های متعدد سلامت از راه دور در دو دسته کلی مدیریتی و درمانی گنجانده  شدند. استفاده از مشاوره از راه دور، آموزش الکترونیکی، پیشگیری از راه دور، پایش از راه دور و تشخیص از راه دور از جمله مهمترین کاربردهای مورد توجه بود. همچنین یافته های تحلیل SWOT نشان داد که ابزار های کاربردی در مقابله با بیوتروریسم، نقاط قوت بیشتری نسبت به ضعف هایش دارد. شناسایی زودهنگام اپیدمی و حملات بیوتروریسم و در نتیجه، کنترل شیوع آن ها از نقاط قوت چشمگیر این حوزه می باشد و از مهمترین نقاط ضعف آن می توان به تعامل ناپذیری این سیستم ها اشاره کرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به کاربردهای فراوان و تاثیر مثبت ابزارهای سلامت از راه دور در هنگام وقوع حوادث بیوتروریسم، بهره گیری از این ابزارها توسط سازمان های مختلف به خصوص هلال احمر و سازمان های نظامی پیشنهاد می شود. اما با توجه به نقاط ضعف و تهدیداتی مثل عدم وجود زیرساخت مناسب فنی، سازمانی، حقوقی، بیمه ای و موضوعات امنیت و محرمانگی لازم است تمهیدات ویژه ای برای مقابله با این موارد اندیشیده شود.

  کلیدواژگان: سلامت از راه دور، پزشکی از راه دور، بیوتروریسم، عوامل بیماری زا، سلاح های زیستی
 • محمد محمدیان، علیرضا حسینی*، احسان تیمورزاده، مریم یعقوبی، منصور بابایی، رضا قرایی صفحات 2073-2096
  زمینه و هدف

  نظام سلامت با توجه به گستردگی خدمات، نیازمند تربیت و توزیع مناسب سرمایه انسانی است چرا که هرگونه ناترازی در توزیع نیروی انسانی، کمبود و یا جذب بیش از اندازه کادر درمان را به دنبال خواهد داشت؛ لذا هدف از انجام این مطالعه مروری، تحلیل مدل شاخص حجم کار و تعیین تعداد سرمایه انسانی مورد نیاز بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی است.

  روش ها

  این مطالعه یک پژوهش مروری، از نوع روایی است. جامعه آماری شامل اسناد در دسترس در مورد تعیین شاخص حجم کار در بازه زمانی از ماه ژانویه 2003 تا آوریل 2023 بود. روش نمونه گیری به صورت سرشماری با ابزار بررسی اسناد مرتبط با موضوع؛ تعیین شاخص حجم کار انجام شد. روایی پژوهش از طریق جستجو در پایگاه های معتبر علمی فارسی و انگلیسی زبان از جمله: Google Scholar IranMedex, Magiran, Scopus, PubMed صورت گرفت. جهت تعیین پایایی نیز از مطالعه تطبیقی اسناد استفاده شد. روش جستجو، شامل کلید واژه های Human resource planning Health System, University of Medical Sciences, Workload, Wisn, Workload Indicator Staffing Need, و معادل فارسی آن ها؛ شاخص تعیین حجم کار، حجم کار، نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی، برنامه ریزی نیروی انسانی کارکنان است.

  یافته ها

  پس از دسته بندی و بررسی اسناد مرتبط با موضوع  مطالعه در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، یافته های پژوهش حاکی از این بود که کلیدی ترین عامل موفقیت در برآورد دقیق میزان تقاضا و عرضه نیروی انسانی نظام سلامت؛ سیاست گذاری صحیح در سطوح ستادی و اتخاذ رویکرد علمی-اجرایی بهنگام و مبتنی بر تعریف دقیق فرایندهای شغلی است. یافته های مطالعه حاضر با توجه به اسناد و مقالات و مقایسه عناصر مشترک بین آن ها و همچنین با استفاده از شاخص تعیین حجم کار سازمان بهداشت جهانی بیانگر آن بود که 48 مولفه مدیریتی و 13 مولفه فنی تقسیم و سپس مورد بررسی قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور از الگو و شاخص مشخصی برای برآورد صحیح تعداد و محاسبه حجم کار کارکنان خود استفاده نمی کنند. بر همین اساس بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی، برای مقابله با حجم کاری بالا و برآورد تعداد مورد نیاز کارکنان کماکان از الگوهای قدیمی و ذهنی استفاده کرده و فاقد یک الگوی سیستمی هستند. در این راستا اهتمام به اجرای الگوی دو بعدی مدیریتی-سیاست گذاری در سطوح مدیران ارشد و انجام اقدامات علمی-اجرایی متناسب با شرایط و فرهنگ سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  کلیدواژگان: حجم کار، منابع انسانی، نظام سلامت
 • علی اصغر حیات داودی، مهدی عشقی یارعزیز*، منصور عسگری، جواد کریمی صفحات 2097-2109
  زمینه و هدف

  حفاظ سازی پرتوهای یون ساز، یکی از بنیادی ترین زمینه های پژوهشی و کاربردی در کاهش دز جذبی ارگان های حساس داخلی می باشد. حضور سرب به عنوان اولین محافظ پرتوی با یک سری ویژگی های خوب مثل چگالی زیاد و داشتن مقداری انعطاف پذیری و یک سری ویژگی های بد مثل سمی بودن، پایداری فیزیکی و شیمیایی پایین و وزن زیاد، مدت زیادی است به فکر جایگزین برای آن هستند. در بخش ماموگرافی، حفاظ های سربی موجود در هنگام ماموگرافی، باعث محدودیت در کار بیمار شده و اصولا استفاده نمی شوند. در نتیجه، کارایی خود را از دست می دهند. بنابراین، لازم است یک حفاظ عاری از عنصر سرب پیشنهاد و طراحی شود که بتواند تضعیف پرتوی مناسبی در محدوده انرژی ماموگرافی تا انرژی 60 کیلو الکترون ولت را داشته و نسبت به حفاظ های موجود این بخش محدویت هایی برای بیمار ایجاد ننماید.

  روش ها

  در این مطالعه، ارزیابی محافظ های پرتوهای ایکس و گاما برای 9 ترکیب مختلف پیشنهادی با استفاده از کد محاسباتی بر پایه روش مونت کارلو (MCNPX)، در محدوده انرژی فوتون 15 تا 400 کیلو الکترون ولت پرداخته شده که محدوده انرژی مورد استفاده در بخش ماموگرافی را پوشش می دهد.

  یافته ها

  در بین بررسی ترکیبات حفاظی منتخب، ترکیب کنرتیوم از عملکرد حفاظی مناسب تری نسبت به بقیه ترکیب ها را نشان داد؛ برای رسیدن به چنین نتیجه ای، ضریب تضعیف جرمی ترکیب کنرتیوم را در سه ضخامت 0/1، 0/5 و 1/5 سانتی متر محاسبه  شده است. در ادامه، برای بررسی عملکرد حفاظ های منتخب تابش های یونیزان، برای ضخامت 1 میلی متر ترکیب کنرتیوم، دز رسیده به بافت های نزدیک به ناحیه تومورال واقع در پستان سمت چپ بیمار مثل ریه سمت چپ، تیرویید و قلب با وجود چنین حفاظی محاسبه گردیده است.

  نتیجه گیری

  نتایج کمی صورت گرفته نشان می دهد که ترکیب کنرتیوم محدوده انرژی بالاتر از انرژی 60  کیلو الکترون ولت را کاملا پوشش داده و به عنوان ترکیب پیشنهادی، با برهمکنش پرتوهای ایکس با آن، ذرات ثانویه هم تولید نمی کند.

  کلیدواژگان: حفاظ پرتو، دزیمتری، کنرتیوم
 • علی فرخی، مهدی صابری، زهرا بهاری، زهره جنگروی، مریم ایمان* صفحات 2110-2119
  زمینه و هدف
  درد مزمن نوروپاتیک یکی از مشکلات شایع و ناتوان کننده جوامع بشری است و در مراقبت های بهداشتی چالش بر انگیز است. گیاه سنبل الطیب (Valeriana officinalis) از گذشته تا کنون، به دلیل اثرات آنتی اکسیدانی و مکانیسم های متعددش، در درمان درد و اضطراب کاربرد داشته است. همچنین شکل دارویی امولسیون نیز در افزایش فراهمی زیستی و جذب فرآورده های گیاهی مورد مطالعه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثرات ضد دردی و ضد اضطرابی امولسیون خوراکی عصاره و مقایسه آن با اثرات عصاره در موش صحرایی بالغ نر صورت گرفت.
  روش ها
  ابتدا امولسیون خوراکی عصاره به کمک مطالعات مشابه و نرم افزار Design Expert فرموله شد و بهترین فرمولاسیون انتخاب گردید. سپس درد نوروپاتیک به کمک مدل جراحی نوروپاتی ضایعه انسدادی مزمن عصب سیاتیک  (CCI)در حیوان القا گشت. عصاره و امولسیون به صورت خوراکی (گاواژ معدی) به مدت 30 روز به حیوانات داده شدند، پس از آن تست های رفتاری استن، جهت بررسی آلودینیای حرارتی، و ماز مرتفع ب علاوه ای شکل (EPM)، جهت بررسی رفتارهای اضطرابی القایی، در یک روز قبل از القای نوروپاتی و نیز در روز های 2، 4، 6، 10، 14، 21، 30 بعد از نوروپاتی بررسی شدند، همچنین در انتها سنجش اثرات گاواژ امولسیون خوراکی عصاره و عصاره  بر پراکسیداسیون لیپید مالون دی آلدیید (MDA) در بافت مغز مورد بررسی و مقایسه قرارگرفت.
  یافته ها
  تجویز جداگانه عصاره و امولسیون سنبل الطیب سبب کاهش آلوداینیای سرد در تمام روزهای پس از جراحی CCI در مقایسه با گروه نوروپاتی شدند (0/05>P). علاوه بر این، جراحی CCI سبب ایجاد اضطراب در موش ها شد. که تجویز امولسیون سنبل الطیب و عصاره آن توانست به طور معنی داری سبب کاهش اضطراب در تست رفتاری ماز مرتفع بعلاوه ای شکل شود. با این تفاوت که با تجویز امولسیون عصاره این روند کاهشی زودتر شروع شد (0/001>P). همچنین تجویز عصاره و امولسیون به طور معنی داری میزان مالون دی آلدیید را در بافت مغز را در موش های نوروپاتیک در مقایسه با گروه نوروپاتی کاهش دادند (0/001>P)، با این تفاوت که امولسیون عصاره باعث کاهش بیشتر میزان مالون دی آلدیید، نسبت به عصاره گردید.
  نتیجه گیری
  عصاره و امولسیون سنبل الطیب دارای اثرات ضد دردی و ضد اضطرابی هستند. علاوه بر این، تجویز امولسیون سنبل الطیب در موش های نوروپاتیک به طور معنی داری اثرات ضد اضطرابی و ضد دردی بیشتری در مقایسه با تجویز عصاره  سنبل الطیب، دارد.
  کلیدواژگان: درد نوروپاتیک، امولسیون، آلودینیا، سنبل الطیب، گلوتاتیون
 • احمدرضا یوسف پور دهاقانی، حمید رجبی*، لیدا مرادی، زهرا رضاسلطانی، داریوش الیاس پور صفحات 2120-2129
  زمینه و هدف
  به کارگیری شیوه های نوین تمرینی ضمن توجه به فرآیندهای سازگاری آن به منظور ارتقاء یادگیری افراد مبتدی در مهارت های اجرایی مانند تیراندازی از موضوعات مورد توجه در پژوهش های اخیر است. هدف از پژوهش نیمه تجربی حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی و نوروفیدبک بر بهبود مهارت تیراندازی و عملکرد عصبی افراد مبتدی نظامی بود.
  روش ها
  برای این منظور ضمن کنترل سلامت بالینی، کیفیت خواب و سلامت عمومی 25 نفر (میانگین سن 20 سال و وزن 73/8 کیلوگرم) به صورت تصادفی انتخاب و با بهره گیری از طرح پیش آزمون-پس آزمون، نمره تیراندازی و عملکرد عصبی فوق نخاعی به وسیله TMS، قبل و بعد از 12 جلسه تمرین مقاومتی به همراه تقویت موج حسی حرکتی و تقویت موج آلفا، در پنج گروه مقاومتی، مقاومتی-نوروفیدبک، نوروفیدبک، نوروفیدبک غیر واقعی و کنترل، مورد مطالعه تحلیل واریانس چندگانه در نرم افزار GraphPad Prism قرار گرفت.
  یافته ها
  در تغییرات درون گروهی، امتیاز تیراندازی در گروه ترکیبی مقاومتی و نوروفیدبک (0/0001>P)، گروه مقاومتی (0/0229=P) و گروه نوروفیدبک (0/0241=P) افزایش و دامنه تحریک پذیری عصبی در گروه مقاومتی و نوروفیدبک کاهش معناداری داشته است (0/0115=P)، اما میزان سرعت هدایت عصبی صرفا در گروه تمرینات مقاومتی افزایش معنادار داشت (0/05>P). آزمون تعقیبی بین گروهی در پس آزمون نشان داد تغییرات امتیاز تیراندازی و دامنه تحریک پذیری در گروه مقاومتی-نوروفیدبک نسبت به سایر گروه ها تفاوت معنادار ندارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت قدرت عضلانی و کارکردهای مغز در خصوص عملکرد مناسب فرد تیرانداز و با توجه به نتایج درون گروهی این پژوهش می توان گفت به کارگیری شیوه های تمرینی تقویت عضلات و بهبود عملکرد امواج مغز مرتبط با مهارت تیراندازی، احتمالا ضمن تقویت عملکرد عصبی فوق نخاعی، بخشی از فرآیند یادگیری و اجرای مهارت در این رشته را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، تمرینات مقاومتی، تحریک پذیری قشری، پتانسیل برانگیخته
 • محمدکریم بهادری، سجاد قلمی، سیدمرتضی حسینی شکوه* صفحات 2130-2138
  زمینه و هدف

  برنامه اعتباربخشی در دنیا به طور روزافزونی در حال گسترش است. اجرای اعتباربخشی به طور مستقیم بر کیفیت و ایمنی بیماران و بهره وری تاثیرگذار است. همچنین افزایش بهره وری نیروی انسانی در جهت رسیدن سازمان به اهداف تعیین شده از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه اعتباربخشی بر بهره وری شغلی از دیدگاه پرستاران انجام گرفت.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1400 انجام گرفت. تعداد 250 نفر از پرستاران شاغل در یک بیمارستان نظامی وارد مطالعه شدند و پرسشنامه توسط تمامی آزمودنی ها تکمیل شد. برای جمع آوری داده های مرتبط با اعتباربخشی از پرسشنامه محقق ساخته توسط جاردالی استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید گردید. داده های مربوط به بهره وری پرستاران نیز با استفاده از پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت (ACHIEVE) جمع آوری شدند. همچنین تحلیل داده ها با استفاده از آمار تحلیلی در قالب تحلیل عاملی (تاییدی) و تحلیل مسیر با استفاده از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی با نرم افزار Smart-PLS3 انجام پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اعتباربخشی بر روی بهره وری پرستاران به صورت معنی داری تاثیرگذار است. میانگین نمره کل اعتباربخشی و بهره وری به ترتیب برابر با 0/75±3/03 و 0/64±2/47 بود. از بین ابعاد اعتباربخشی بالاترین نمره مربوط به بعد نتایج کیفی اعتباربخشی (0/83±3/23) و کمترین نمره مربوط بعد رهبری، تعهد و حمایت (0/96±2/80) بود. همچنین در بین ابعاد بهره وری بالاترین نمره مربوط به بعد توانایی (0/84±2/77) و سازگاری (1/12±2/75) و کمترین نمره مربوط به بعد انگیزش (0/86 ± 2/08) بود.

  نتیجه گیری

  برنامه اعتباربخشی بر روی میزان بهره وری پرستاران تاثیرگذار بوده است. مدیران بیمارستانی می توانند با تقویت ابعادی مانند رهبری، تعهد، حمایت از پرستاران، استفاده از عوامل تولید و تکنولوژی موجود میزان بهره وری آن ها را افزایش داده و در جهت رسیدن به اهداف سازمانی بهتر عمل کنند. مدیران و سیاست گذاران بهتر است شرایطی را فراهم سازند که پرستاران در تعیین استراتژی ها و اهداف سازمان امکان مشارکت داشته باشند و خود را جزیی از سازمان بدانند.

  کلیدواژگان: اعتباربخشی، بهره وری شغلی، بیمارستان نظامی
|
 • Malihe Salami-Bani, Vinciya Pandian, Amir Vahedian-Azimi *, Seyed Tayeb Moradian Vafaei, Ali Bahramifar Pages 2056-2057
 • Simintaj Sharififar, Farid Ghaffari *, Hossein Mohammadebrahimi Pages 2058-2060
 • Meraj Moradbeigi, Fatemeh Mohammadi, Fahime Solat, Erfan Esmaili, Goli Arji, Meysam Rahmani * Pages 2061-2072
  Background and Aim

  Telehealth is one of the technologies that can help us in the prevention, diagnosis, and treatment of diseases caused by bioterrorism. This research aims to introduce the applications of this tool and examine its strengths, weaknesses, opportunities, and threats in bioterrorist attacks.

  Methods

  We searched in Scopus, PubMed, and Google Scholar from 2001 to 2021. By applying the inclusion and exclusion criteria and checking the title, abstract, and full text, we selected articles to enter the analysis. Finally, we extracted and saved data based on the Excel form.

  Results

  A total of articles were retrieved through the search, and 15 studies remained for final analysis. Based on the findings, we categorized telehealth applications into four general categories. Tele-consultation, e-learning, tele-prevention, tele-monitoring, and tele-diagnosis were the most common applications. Also, SWOT analysis showed that practical tools in bioterrorism have more strengths than weaknesses. Early identification of bioterrorism attacks and control of their spread is one of the significant strengths of this field. Also, one of its considerable weaknesses is the incompatibility of these systems.

  Conclusion

  Considering the many applications of telehealth and the positive impact of this tool during bioterrorism incidents, its use is suggested by various organizations, especially the Red Crescent and military organizations. But considering the weaknesses and threats like the lack of appropriate technical, organizational, legal, and insurance infrastructure and security and confidentiality issues, it is necessary to measure to deal with these cases.

  Keywords: Telehealth, Telemedicine, Bioterrorism, Pathogenic Agents, Biological Weapons
 • Mohammad Mohammadian, Alireza Hosseyni *, Ehsan Teymourzadeh, Maryam Yaghoubi, Mansour Babaei, Reza Qaraei Pages 2073-2096
  Background and Aim

  Considering the wide range of services of the health system, proper training and distribution of human capital is highly important. It is worth mentioning that any imbalance in the distribution of human resources will result in a shortage or over-recruitment of medical staff. The purpose of this review article is to analyze the workload Indicator Staffing Need and determine the number of human capital required based on the standard of the World Health Organization.

  Methods

  This study is a Narrative review research. The statistical population includes available documents regarding the determination of the workload Indicator Staffing Need from January 2003 to April 2023. The sampling method was determined according to the documents related to the workload Indicator Staffing Need. The validity of the present study was implemented by searching in authoritative Persian and English-language scientific databases, including Google Scholar, IranMedex and Magiran, Scopus, and PubMed. Also, for reliability, a comparative study of documents was used. The search strategy included Human resource planning, Wisn, "Workload" and "Workload Indicator staff need" keywords and their Persian equivalent.

  Results

  The classification and review of documents related to the subject of the study were examined in the three continents of Asia, Europe, and Africa. The findings indicated that the key success factor in the accurate estimation of the demand and supply of human resources in the health system is correct policy-making at headquarters levels and choosing a timely scientific-executive approach based on the precise definition of job processes. According to the documents and articles and comparison of common factors, and also concerning the World Health Organization Workload Indicator Staffing Need findings of the study were divided into 48 managerial components and 13 technical components, and then the data were.

  Conclusion

  Many medical sciences universities in Iran do not use a specific model and indicator to estimate the number and calculate the workload of their employees. It can be said that most universities of medical sciences, instead of using a systematic model, still use old and mental models to deal with high workload and estimate the required number of employees. So, it is highly important to pay attention to the implementation of the two-dimensional managerial-policy-making model at the level of senior managers and perform scientific-executive measures according to the conditions and organizational culture.

  Keywords: Workload, Human Resources, Health System
 • AliAsghar Hayat-Davoudi, Mahdi Eshghi *, Mansour Asgari, Javad Karimi Pages 2097-2109
  Background and Aim

  Ionizing radiation protection is one of the most fundamental research and application fields in reducing the absorbed dose of sensitive internal organs. The presence of lead as the first radiation shield with a series of good features such as high density and having some flexibility and a series of bad features such as toxicity, low physical and chemical stability and high weight, have been thinking about replacing it for a long time. In the mammography section, the lead shields present during mammography cause limitations in the patient's work and are generally not used. As a result, they lose their efficiency. Therefore, it is necessary to propose and design a lead-free shield that can have suitable radiation attenuation in the range of mammography energy up to 60 keV and does not create limitations for the patient compared to the existing shields in this sector.

  Methods

  In this study, the evaluation of X-ray and gamma-ray shielding for nine different proposed compounds was done using a computational code MCNPX based on the Monte Carlo method, in the photon energy range of 15 to 400 keV, which is the energy range used in Covers the mammography section.

  Results

  Among the selected protective compounds, the combination of Kennertium showed a more suitable protective function than the other compounds. To reach such a result, the mass attenuation coefficient of the Kennertium compound has been calculated in three thicknesses of 0.1, 0.5, and 1.5 cm. In the following, to check the performance of selected shields of ionizing radiation, for the thickness of 1 mm of Kennertium composition, the dose reached the tissues close to the tumoral area located in the patient's left breast, such as the left lung, thyroid, and heart, has been calculated with the presence of such protection.

  Conclusion

  Quantitative results show that the Kennertium compound completely covers the energy range above 60 keV and as a proposed compound for interacting with X-rays, does not produce secondary particles.

  Keywords: Radiation Shield, Dosimetry, Kennertium
 • Ali Farokhi, Mahdi Saberi, Zahra Bahari, Zohreh Jangravi, Maryam Iman * Pages 2110-2119
  Background and Aim
  Chronic neuropathic pain is one of the common and debilitating problems of human societies and is a challenge in health care Valerian officinalis has been used in the treatment of pain and anxiety due to its antioxidant effects and multiple mechanisms. Also, the medicinal form of emulsion is studied to increase the bioavailability and absorption of herbal products. The present study was conducted to determine the analgesic and anti-anxiety effects of the oral emulsion of the extract and compare it with the effects of the extract in adult male rats.
  Methods
  First, the oral emulsion of the extract was formulated with the help of similar studies and Design Expert software, and the best formulation was selected. Then, neuropathic pain was induced in the animals with the help of a sciatic nerve chronic obstructive lesion (CCI) neuropathy surgical model. The extract and emulsion were given orally (gastric gavage) to the animals for 30 days, after which behavioral tests were performed, to investigate thermal allodynia, and elevated plus maze (EPM), to investigate induced anxiety behaviors, one day before Induction of neuropathy and on days 2, 4, 6, 10, 14, 21, 30 after neuropathy were investigated, and at the end, the effects of oral emulsion gavage of extract and extract on lipid peroxidation of malondialdehyde (MDA) in brain tissue were investigated and compared.
  Results
  Separate administration of valerian extract and emulsion reduced cold allodynia in all days after CCI surgery compared to the neuropathy group (P<0.05). In addition, CCI surgery caused anxiety in rats. Administration of valerian emulsion and its extract were able to significantly reduce anxiety in the behavioral test of the plus-shaped elevated maze. The difference is that this reduction process started earlier with the administration of the extract emulsion (P<0.001). Also, the administration of the extract and emulsion significantly reduced the amount of malondialdehyde in the brain tissue in neuropathic rats compared to the neuropathy group (P<0.001), with the difference that the emulsion of the extract caused a greater decrease in the amount of malondialdehyde compared to the extract.
  Conclusion
  Valerian extract and emulsion have analgesic and anti-anxiety effects. In addition, the administration of valerian emulsion in neuropathic rats has significantly more anti-anxiety and analgesic effects compared to the administration of valerian extract.
  Keywords: Neuropathic Pain, Emulsion, Allodynia, Valeriana Officinalis, Glutathione
 • Ahmadreza Yousefpour Dehaghani, Hamid Rajabi *, Lida Moradi, Zahra Reza Soltani, Dariush Eliaspour Pages 2120-2129
  Background and Aim
  The use of new training for improve the learning of beginners in executive skills such as shooting is one of the topics of interest in recent researches. The aim of research was to investigate the effect of a course of resistance training and neurofeedback on improving shooting skills and neural performance of military beginners.
  Methods
  For this purpose, 25 people (mean age 20 years and weight 73.8 kg) were randomly selected and using the pre-test-post-test plan, shooting score, and supraspinal nerve function. Using TMS, before and after 12 sessions of resistance training with SMR and Alpha, it was studied in five resistance, resistance-neurofeedback, neurofeedback, Sham, and control groups.
  Results
  Multiple variance analysis in the graphpadprism9 software showed that in intra-group changes, the shooting score in resistance-neurofeedback (P<0.0001), resistance (P = 0.0229), and neurofeedback (P = 0.0241) increased, and the amplitude decreased significantly in the resistance-neurofeedback (P = 0.0115), but latency increased only in resistance training (P>0.05). The follow-up test between groups in the post showed that the changes in the shooting score and the amplitude in the resistance-neurofeedback were not significantly different compared to other groups.
  Conclusion
  Considering the importance of muscle strength and brain functions regarding the proper performance of the shooter and according to the results of this research, it can be said that the use of training methods to strengthen muscles and improve the function of brain waves related to shooting skills, probably at the same time Strengthening the supraspinal nerve function improves part of the learning process and skill implementation in this field.
  Keywords: Neurofeedback, Resistance Training, Cortical Excitability, Evoked Potential
 • Mohammadkarim Bahadori, Sajad Ghalami, Sayyed-Morteza Hosseini-Shokouh * Pages 2130-2138
  Background and Aim

  The Accreditation program has been increasingly expanding around the world. Implementing the Accreditation program directly affects patients' quality and safety. Also increasing the productivity of the manpower to reach the predetermined goals of the organization, is of the utmost importance. As a result, this research was conducted to assess the effect of the Accreditation program on job productivity from the nurse's point of view.

  Methods

  This descriptive-analytical study was conducted cross-sectionally in 2021. A total of 250 nurses working in a military hospital were included in the study and all subjects completed the questionnaire. To collect the data related to the Accreditation program, the Scholarly inquiry created by Jardali was used the validity and reliability of which were assessed and confirmed. The data related to the productivity of the nurses was collected using the Standard Hersey and Goldsmith inquiry (ACHIEVE). Also, the data was analyzed using analytical statistics in the form of Confirmatory Factor Analysis and the path analysis was done using Structural Equation Modeling based on the Partial Least Squares method with the Smart-PLS3 software.

  Results

  The results show that Accreditation has a meaningful effect on the productivity of nurses. The average score of the total accreditation and productivity was equal to 3.03±0.75 and 2.47±0.64. From all the different accreditation dimensions the highest score belonged to the qualitative results of accreditation (3.23±0.83) and the lowest score they have belonged to the leadership, commitment, and support dimension (2.80±0.96). Also in the productivity dimensions the highest score belonged to the capability (2.77±0.84) and compatibility (2.75±1.12) dimension and the lowest score belonged to the motivation dimension (2.08±0.86).

  Conclusion

  The accreditation program has had an impact on the productivity of nurses. Hospital managers can increase their productivity by strengthening dimensions such as leadership, commitment, support of nurses, use of production factors and existing technology, and work better towards achieving organizational goals. Managers and policymakers should provide conditions where nurses can participate in determining the strategies and goals of the organization and consider themselves a part of the organization.

  Keywords: Accreditation, Job Productivity, Military Hospital