درباره نشریه
ISSN:
2476-7042
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی امیرزرگر
سردبیر:
دکتر سیدحبیب الله موسوی بهار
تلفن:
081-38380063
دورنگار:
081-38380063
سایت اختصاصی:
urology.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی همدان، معاونت تحقیقات و فناوری، اداره توسعه و هماهنگی مجلات علمی دانشگاه
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/03
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی امیرزرگر
دکتر محمدعلی امیرزرگر
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
Mohammad Ali Amirzargar
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر سیدحبیب الله موسوی بهار
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: فلوشیپ اندویورولوژی، اورولوژی
Seyed Habibollah Mosavi Bahar
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine Fellowship, Urology
هیات تحریریه
دکتر حسن احمدنیا
دکتر حسن احمدنیا
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Hasan Ahmadnia
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
دکتر شهریار امیرحسنی
دکتر شهریار امیرحسنی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
Shahryar Amirhassani
Assistant Professor, Hamedan University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی امیرزرگر
دکتر محمدعلی امیرزرگر
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
Mohammad Ali Amirzargar
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
دکتر علی شمسا
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اورولوژی
Ali Shamsa
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: urology
دکتر حمیدرضا غلامرضایی
دکتر حمیدرضا غلامرضایی
دانشیار علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Hamidreza Gholamrezaei
Associate Professor, AJA University of Medical Sciences
دکتر سیاوش فلاحتکار
استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Siavash Falahatkar
Professor, Gilan University of Medical Sciences
دکتر رباب مقصودی
دکتر رباب مقصودی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی
Robab Maghsudi
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیدحبیب الله موسوی بهار
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: فلوشیپ اندویورولوژی، اورولوژی
Seyed Habibollah Mosavi Bahar
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine Fellowship, Urology
دکتر رضا مهدوی
دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Reza Mahdavi
School of Nutrition and Food Sciences, Tabriz University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر نورعلی زاده
دکتر علی اکبر نورعلی زاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Aliakbar Nouralizade
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۷