درباره نشریه
ISSN:
2645-4696
eISSN:
2645-470X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر شهاب اسفندیاری
سردبیر:
دکتر احمد ضابطی جهرمی
جانشین سردبیر:
دکتر علی رجب زاده طهماسبی
مدیر اجرایی:
دکتر ابوالفضل عابدی
کارشناس:
مجید سعادتی
تلفن:
021-22652239
سایت اختصاصی:
javm.iribu.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای اتوبان نیایش، جنب باشگاه ورزشی انقلاب، دانشگاه صداوسیما، طبقه دوم، دفتر نشریات
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/09
مدیر مسئول
دکتر شهاب اسفندیاری
استاد دانشکده سینما و تئاتر
دانشگاه هنر ایران
رشته تخصصی: نظریه انتقادی و مطالعات فیلم
Shahab Esfandyari
School of Cinema and Theater
IRAN University Of Art
Specialist: Critical Theory and Film Studies
سردبیر
دکتر احمد ضابطی جهرمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت و ارتباطات، مدیریت رسانه
Ahmad Zabeti Jahromi
Professor Faculty of Management
Iran Broadcasting University
Specialist: Management and Communication, Media management
جانشین سردبیر
دکتر علی رجب زاده طهماسبی
دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Ali Rajabzadeh Tahmasbi
Associate Professor School of Radio and Television Production
Iran Broadcasting University
Specialist: Art research
اعضای تحریریه
دکتر علی رجب زاده طهماسبی
دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Ali Rajabzadeh Tahmasbi
Associate Professor School of Radio and Television Production
Iran Broadcasting University
Specialist: Art research
دکتر حسن خجسته باقرزاده
استاد مدیریت راهبردی، گروه رادیو، دانشکده تولید، دانشگاه صدا و سیما
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Hassan Khojasteh Bagherzadeh
Professor, Radio Group, IRIB University
Iran Broadcasting University
Specialist: strategic Managment
دکتر داود نعمتی انارکی
دانشیار علوم ارتباطات، گرایش روزنامه نگاری، دانشکده ارتباطات و رسانه
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
Davood Nemati Anaraki
Associate Professor, Communication Sciences, Journalism, Faculty of Communication and Media
Iran Broadcasting University
احمدرضا معتمدی
احمدرضا معتمدی

اردشیر زابلی زاده
دانشیار علوم ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم ارتباطات و رسانه
Ardesher Zabolizadeh
Associate Professor, Communication Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Communication and media sciences
دکتر احمد ضابطی جهرمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت و ارتباطات، مدیریت رسانه
Ahmad Zabeti Jahromi
Professor Faculty of Management
Iran Broadcasting University
Specialist: Management and Communication, Media management
دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
دکتر اصغر فهیمی فر
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ و فلسفه هنر
Asghar Fahimifar
Associate Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: History and Philosophy of Art
دکتر سید مصطفی مختاباد امرئی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تئاتر، فیلم، ارتباطات
Seyyed Mostafa Mokhtabad
Associate Professor art University
Tarbiat Modares University
Specialist: Theater, film, communication
مدیر اجرایی
دکتر ابوالفضل عابدی

رشته تخصصی: کارگردانی، تهیه کنندگی، تدوین، فیلمنامه نویسی، فیلم و فلسفه
Abolfazl Abedi

کارشناس
مجید سعادتی

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Majid Saadati

Iran Broadcasting University
Specialist: Communication Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۳